ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

SoMoPro pro špičkové vědce

V České republice ojedinělý grantový program SoMoPro II (South Moravian Programme for Distinguished Researchers), který podporuje dlouhodobý výzkum zahraničních i českých vědců na vědecko-výzkumných institucích Jihomoravského kraje, otevírá třetí výzvu k podávání žádostí o grant pro inovativní vědecké projekty. Jihomoravský kraj jako jediný region ve střední Evropě získal kofinancování z prestižních Akcí Marie Curie 7. rámcového programu Evropské komise a představuje lokální analogii k Marie Curie grantům.

17_1.jpg


Program SoMoPro respektuje současný směr diskursu o vědě a výzkumu ve světě, jenž zdůraz­ňuje mezinárodní spolupráci a badatelskou nezávis­lost. Podporuje přírodovědecké, technické a lékařské obory; jiná kritéria, co se zaměření týče, nezohledňuje – zájemce si sám volí téma projektu, podstatná je především jeho inovativnost, interdisciplinární rozměr a spolupráce s hostitelskou institucí. Projekt má rovněž reflektovat a rozvíjet vzájemnou výměnu informací a profesionální rozvoj výzkumníka i vědeckého týmu, jehož součástí se stane. Projekty trvají jeden až tři roky, finanční příspěvek z grantu pokrývá 100 % způsobilých výdajů.

17_3.jpg

Pro žádost o grant je zásadní mobilitní podmínka: výzkumník v čase uzávěrky výzvy nesmí pobývat či vykonávat hlavní aktivitu v České republice déle jak 12 měsíců v posledních třech letech. Badatel dále musí k datu uzávěrky disponovat titulem Ph.D. nebo absolvovat alespoň čtyři roky výzkumné praxe na plný úvazek po obdržení titulu, který mu umožňuje zahájit doktorské studium. Žádosti o grant evaluují nezávislí zahraniční experti.
Program SoMoPro začal v roce 2009 a má za sebou dvě úspěšné výzvy, v jejichž rámci získalo podporu 21 zahraničních a šest českých výzkumných projektů. Na čtyřletou dobu trvání programu bylo vyčleněno 3,8 milionu eur. V současnosti je v programu zastoupeno 14 zemí, projekty pokrývají rozmanitou škálu oborů od matematiky přes IT až po astrofyziku či vědy o živé přírodě. Mezi podpořenými vědeckými výzkumníky je například dr. Yuh-Man Sun z Taiwanu, která uspěla s tématem Objasnění role a molekulárního mechanismu působení Neuronatinu (NNAT) v neurální indukci lidských embryonálních kmenových buněk, či dr. Alexander Mozalev z Běloruska s projektem Syntéza samouspořádaných, maskou vytvořených a povrch zlepšujících nanostruktur, kovů a oxidů kovů pro využití v mikro- a nanosoučástkách. V srpnu 2012 začal program SoMoPro II, v jehož rámci se otevřely další dvě výzvy.

17_4.jpg

SoMoPro II zaznamenal oproti pilotnímu programu několik změn. Na období 2012–2017 činí rozpočet 4,7 milionu eur, přičemž je jako u prvních dvou výzev 40 % kofinancováno z Akcí Marie Curie, 60 % hradí Jihomoravský kraj. Program nyní nabízí jedno schéma, tzv. Incoming grants, pro vědce přicházející ze zahraničí do Jihomoravského kraje. Během třetí a plánované čtvrté výzvy bude oceněno přibližně 26 výzkumníků s průměrnou délkou projektu 2,5 roku. Občanství badatele není rozhodující.
Finanční příspěvek pokryje výdaje výzkumníka a jeho projekt, konkrétně plat, příspěvek na mobilitu badatele a jeho rodiny, výdaje spojené s výzkumem a režijní výdaje; výše příspěvku je odstupňována dle délky praxe do tří kategorií.
Program SoMoPro, který administruje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM), je součástí dlouhodobého strategického plánu zvyšujícího konkurenceschopnost celého regionu Regionální inovační strategie 3. Více informací na http://www.jcmm.cz/cz/somopro.html.

BARBORA POSTRÁNECKÁ,
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu