ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Optická síť CESNET2 připravena na 100Gbit/s

Národní síť pro vzdělání a výzkum CESNET2, ve správě sdružení CESNET, z. s. p. o., testovala jako první na světě nasazení technologie umožňující optické přenosy o rychlosti 100 Gbit/s. Tato přenosová kapacita představuje až desetinásobný výkonnostní skok oproti moderním stávajícím sítím ve světě, které používají typicky 10Gbit/s přenosy; výjimečně začínají nasazovat technologii 40 Gbit/s. Pro dokreslení: 100 Gbit/s umožňuje přenést data z 20 CD či 3 DVD za jedinou sekundu. Pro vědecké a výzkumné účely je vyšší kapacita CESNET2 již nyní potřebná pro lepší komunikaci objemných souborů s ženevským CERN v rámci výzkumu fyziky pevných částic či pro mimořádně náročné interaktivní přenosy robotických operací.

16_1.jpg

V jádru produkční optické sítě CESNET2 se ověřovaly přenosy o kapacitě 100 Gbit/s prostřednictvím karet do směrovače CRS-3 (Carrier Routing System) od Cisco Systems. Testy přenosu o kapacitě 100 Gbit/s se prováděly mezi uzly Praha a Hradec Králové, a to jak na přímé trase o délce 159 kilometrů, tak na trase přes Brno a Olomouc o celkové délce 631,5 kilometru. Pro ověření průběhu testování se použil generátor/analyzátor provozu 100GE SPT-3U od společnosti Spirent. Vlivy přenosu se ověřovaly na sousedních optických kanálech o kapacitě 40 Gbit/s. Výsledky prokázaly, že optická síť je plně připravená pro nasazení nové přenosové technologie a sdružení může již letos realizovat přechod na 100 Gbit/s v jádru své sítě CESNET2.
Informace o připravenosti naší sítě pro 100 Gbit/s a o uskutečněném testování představil CESNET na prestižní konferenci WDM & Next Generation Optical Networking, která se konala 18. až 21. června 2012 v Monaku (http://nextgenerationoptical.com/); reportáž o Akademické síti a jejích testech technologií 100 Gbit/s odvysílala 15. července 2012 hlavní zpravodajská relace České televize Události (dostupné na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/).
Již řadu let nabízí CESNET2 přenosovou kapacitu 10 Gbit/s na optické infrastruktuře s využitím vlnového multiplexu (WDM, Wavelength Division Multiplex), kde několik vlnových délek paralelně podporuje signály o multigigabitové rychlosti, čímž se kapacita každého optického vlákna zmnohonásobuje. Paketová síť nad fyzickou optickou infrastrukturou pracuje na internetovém protokolu IP.
V srpnu zveřejnilo sdružení Výzvu ke spolupráci při využití výsledků výzkumu a vývoje fotonických přenosových systémů určenou uživatelům optických vláken, kteří mají zájem o jejich širší a hospodárnější využití – zejména přístup k internetu vyšší rychlostí a nové typy síťových služeb – právě s podporou CESNET.
Na 4 800 kilometrech pronajatých optických vláken CESNET2 se používá 94 síťových zařízení rodiny CzechLight (czechlight.cesnet.cz) a provoz fotonických přenosových systémů je velmi spolehlivý, jak dokládají veřejně dostupné šestiměsíční statistiky. CESNET také uplatnil návrh fotonických služeb v celoevropském projektu 7. rámcového programu EU, GN3, na budování panevropské sítě GÉANT propojující národní sítě pro vzdělávání a výzkum a koordinuje mezinárodní spolupráci v tomto oboru.
Další uplatnění i výzkum a vývoj fotonických přenosových systémů a služeb vyžaduje zpětnou vazbu pro urychlení cyklu výzkum–výroba–využití, a to jak z domova, tak i ze zahraničí. Proto je sdružení připraveno věnovat větší podporu vazbě s regiony, kraji, okresy, městy, vysokými školami, firmami a dalšími subjekty využívajícími vlastní nebo pronajatá optická vlákna.
Fotonické přenosové systémy usnadní kvalitní připojení vhodných organizací příslušné oblasti (viz podmínky výzvy) do tzv. Velké infrastruktury (VI) CESNET a poskytování nových typů služeb VI. Sdružení je rovněž oprávněno nabídnout realizaci libovolného projektu nasvícení vláken jako součást unikátních služeb Velké infrastruktury CESNET – ty může jednoduše využít i majitel (nájemce) optických vláken, který je veřejným zadavatelem. Sdružení vypíše výběrová řízení na projekty nasvícení vláken (nepronajatých sdružení) a je připraveno odborně i finančně podpořit nejlepší návrhy přenosu výsledků do praxe. Rovněž má zájem získat nabídky výzkumných nebo vývojových služeb zaměřených na zdokonalování a širší uplatnění fotonických služeb. Organizace se mohou zajímat o účast ve výběrovém řízení nebo jinou formu spolupráce na adrese photonic@cesnet.cz.

RITA PUŽMANOVÁ,
nezávislá síťová specialistka