ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Bohatý program Švédské královské mise

Královská švédská inženýrská akademie (Ingenjörsvetenskapsakademien – IVA) organizuje pod patronací švédského krále Carla XVI Gustafa zahraniční odborné mise, jichž se švédský král sám účastní. V České republice, kterou Královská mise navštívila ve dnech 8. až 11. května 2012, je partnerem IVA Inženýrská akademie ČR (IA ČR). Hlavním cílem misí je vybrat skupinu reprezentantů z oblasti švédského průmyslu a obchodu, státní správy a akademické sféry, aby se seznámila s významnými a rychle se rozvíjejícími špičkovými oblastmi průmyslu, zdravotnictví, vzdělání, výzkumu a inovací. Vyústěním misí jsou nové osobní kontakty a výměna zkušeností i z dalších perspektivních oblastí s cílem rozvíjet konkrétní spolupráci a projekty mezi Švédskem a navštívenou zemí. Obdobné návštěvy realizovala IVA již například v Rusku, Číně či Španělsku.

09_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Švédský král Carl XVI Gustaf (druhý zprava) s prezidentem Inženýrské akademie ČR Petrem Zunou. Vlevo Vojtěch Petráček z ČVUT a místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace Miroslava Kopicová.

Českou republiku si IVA zvolila vzhledem k pozitivnímu vývoji v poslední době a mnoha podobnostem v historii i současnosti obou států. Mezi novými členy Evropské unie je Česko pro Švédsko druhým největším obchodním partnerem; své zastoupení má u nás okolo 200 švédských firem.
Švédská mise se zajímala o přechod ČR z totalitní průmyslové struktury v moderní znalostní ekonomiku, o změny provedené v rámci globalizace, jak vybudovat základní kameny znalostní ekonomiky, kde znalosti jsou produktem, nikoli nástrojem. Velký zájem projevila též o současné priority českého výzkumu, vzdělání a zvláště inovací a o problematiku uvádění nových produktů na trh. Ve Švédsku totiž inovace sehrávají významnou roli a v budoucnu mají zajistit prosperitu pomocí „znalostního obchodu a trhu“. Jedním z dalších cílů mise bylo upevnit osobní a pracovní vztahy mezi členy obou inženýrských akademií a dalšími výzkumníky i pracovníky z průmyslu a státní správy.

Program návštěvy připravila a garantovala Inženýrská akademie ČR, Nordická obchodní komora a Švédské velvyslanectví v ČR ve spolupráci s Akademií věd ČR a Českým vysokým učením technickým v Praze. Královská technologická mise sestávala z 30 členů, vedli ji předseda Švédské královské inženýrské akademie a předseda Telefon AB LM Ericsson Leif Johansson a prezident IVA prof. Björn O. Nilsson. Jak již bylo zmíněno, členem delegace byl i švédský král Carl XVI Gustaf, švédská velvyslankyně v ČR Annika Jagander a česká velvyslankyně ve Stockholmu Jana Hynková. Mezi další členy patřili významní představitelé průmyslu, výzkumu, vzdělání a státní správy, např. viceprezident Volvo, prezident AF Systems, ředitel Švédské výzkumné rady, předseda Švédské grantové agentury, prezident SAAB AB, profesoři univerzit a další; všechny členy delegace a údaje o nich naleznete na webových stránkách Inženýrské akademie ČR – http://www.ckto.cz/eacr/.

09_1.jpg
Snímek zachycuje švédského krále Carla Gustafa a předsedu Jiřího Drahoše při příchodu do sídla AV ČR na Národní třídě v Praze, kde se členové švédské technologické mise seznámili s akademickými pracovišti a jednali o možnostech spolupráce.

Švédská královská technologická mise měla bohatý program; delegaci přijal prezident České republiky Václav Klaus a premiér Petr Nečas v Lichtenštejnském paláci na Kampě, dále se delegace setkala s čelnými pracovníky Akademie věd a obeznámila se s jejími výzkumnými aktivitami. Členové mise se seznámili i s významnými českými ekonomy. Důležitou a oceňovanou částí programu se stala prezentace Inženýrské akademie ČR, kterou přednesl její prezident prof. Petr Zuna, a představení ČVUT v Praze, na něž navázal blok prezentací pracovníků ČVUT, povětšinou členů IA ČR, připravený prof. Maříkem. V Plzni mise navštívila společnost Škoda Transportation a firmu Diamorph HOB CerTec. Poslední den pobytu byl věnován zdravotnictví. Členové navštívili Fakultní nemocnici v Motole, kde se kromě dalšího programu setkali s představiteli České lékařské akademie a vyslechli prezentaci firmy CertiCon.
Kromě odborného, skutečně bohatého programu měl pobyt i společenskou část. Inženýrská akademie ve spolupráci s Akademií věd a ČVUT v Praze připravila slavnostní večeři v pražské restauraci Parnas, které se vedle členů mise zúčast­nilo 20 významných představitelů akademické sféry a státní správy ČR. Večeře měla neformální přátelský charakter a přispěla k navázání osobních kontaktů; delegáty potěšila cimbálová muzika podtrhující český folklor. Oficiální večeři připravilo též Ministerstvo zahraničních věcí v Černínském paláci, kde vedení mise přijal ministr Karel Schwarzenberg.

09_1.jpg
Švédská delegace v Rytířském sále Průhonického zámku; v popředí švédský král Carl Gustaf, velvyslankyně Annika Jagander a předseda Švédské královské inženýrské akademie Leif Johannson

Lze konstatovat, že Švédská technologická mise položila dobrý základ pro budoucí česko-švédskou spolupráci. Někteří delegáti se již vrátili do Prahy k řešení konkrétních problémů. Do budoucna je proto třeba podporovat společnou účast ve větších projektech, pomáhat při hledání kapacit pro spolupráci, využít zkušeností ze švédských grantových agentur pro naše grantové agentury a podporovat výměnu informací a metodických přístupů v oblasti výzkumu a inovací, zvláště v oblastech, kde mají obě strany relativně blízké podmínky. Mise ukázala, že se otvírá rozsáhlé pole působnosti v období diskuse Boloňského procesu a přípravy reforem českého vysokého školství, při spolupráci ve výchově inženýrů, hledání forem motivace pro oblast přírodních a technických věd – např. intership ve švédských a českých firmách a laboratořích. Potřebné by bylo posílit vzájemnou výměnu informací o aktivitách a k tomu na obou stranách stanovit zpravodaje. Na začátek září svolal švédský král poradu účastníků švédské královské technologické mise, na níž budou hodnoceny její konkrétní výsledky a další kroky pro vzájemnou spolupráci Švédského království a České republiky. To je vhodný námět pro další spolupráci obou inženýrských akademií, o níž věřím, že se rozvine a posílí ve všech oblastech zajímajících švédskou i českou stranu.

FOTOGALERIE

PETR ZUNA,
Inženýrská akademie ČR