ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Přehled ředitelů v ústavech Akademie věd ČR

04_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Předseda Akademie věd Jiří Drahoš na základě návrhů rad příslušných pracovišť AV ČR a na doporučení Akademické rady jmenoval v první polovině tohoto roku do funkcí nové ředitele a ředitelky pracovišť. Podobně jako v předchozím volebním období vás na stránkách Akademického bulletinu postupně seznámíme s odpověďmi čelných představitelů našich vědeckých ústavů na vybrané otázky.

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. sekce matematiky, fyziky a informatiky

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
– nově zvolený ředitel doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. – 1. funkční období s účinností od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017;
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
– doc. Jan Řídký, DrSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
– RNDr. Pavel Krejčí, CSc. – pokračuje v 1. funkčním období s účinností od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2014;
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
– nově zvolený ředitel RNDr. Michal Chytil, DrSc. – 1. funkční období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
– RNDr. Petr Lukáš, CSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
– prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017.

04_1.jpg

2. Sekce aplikované fyziky

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
– nově zvolený ředitel doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
– 1. funkční období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
– nově zvolený ředitel prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
– 1. funkční období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
– Ing. Petr Křenek, CSc. – pokračuje v 1. funkčním období s účinností od 1. 2. 2010 do 31. 1. 2015;
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
– Ing. Zdeněk Chára, CSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
– nově zvolená ředitelka Ing. Ilona Müllerová, DrSc. – 1. funkční období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
– prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
– zde je od 1. 6. 2012 pověřen řízením bývalý ředitel
prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.

3. Sekce věd o Zemi

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
– RNDr. Pavel Hejda, CSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017;
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
– nově zvolený ředitel prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc.
– 1. funkční období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
– doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc. – pokračuje v 1. funkčním období s účinností od 1. 3. 2011 do 29. 2. 2016;
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
– prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
– nově zvolený ředitel RNDr. Josef Stemberk, CSc.
– 1. funkční období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017.

04_1.jpg

II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

4. Sekce chemických věd

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
– prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
– zde je od 1. 6. 2012 pověřena řízením bývalá ředitelka
Ing. Jana Bludská, CSc.
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
– nově zvolený ředitel Ing. Miroslav Punčochář, DrSc.
– 1. funkční období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
– prof. RNDr. Zdeněk Samec – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017;
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
– RNDr. František Rypáček, CSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017;
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
– nově zvolený ředitel RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, Ph.D.
– 1. funkční období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017.

5. Sekce biologických a lékařských věd

Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
– doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017;
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
– doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc. – pokračuje v 1. funkčním období s účinností od 14. 1. 2010 do 13. 1. 2015;
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
– RNDr. Lucie Kubínová, CSc. – pokračuje v 1. funkčním období s účinností od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2015;
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
– RNDr. Martin Bilej, DrSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 15. 6. 2012 do 14. 6. 2017;
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
– nově zvolený ředitel RNDr. Martin Vágner, CSc.
– 1. funkční období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
– prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
– prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. – pokračuje
ve 2. funkčním období s účinností od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017;
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
– Ing. Jan Kopečný, DrSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017.

04_2.jpg

6. Sekce biologicko-ekologických věd

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
– nově zvolený ředitel prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.
– 1. funkční období s účinností od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2017;
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
– nově zvolený ředitel RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.
– 1. funkční období s účinností od 15. 6. 2012 do 14. 6. 2017;
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
– prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc. – pokračuje
ve 2. funkčním období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
– doc. Ing. Dr. Marcel Honza – pokračuje v 1. funkčním období s účinností od 15. 6. 2009 do 14. 6. 2014.

04_1.jpg

III. Oblast humanitních a společenských věd

7. Sekce sociálně-ekonomických věd

Knihovna AV ČR
– Ing. Martin Lhoták – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
– doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. – pokračuje v 1. funkčním období s účinností od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013;
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
– prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
– nově zvolený ředitel RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
– 1. funkční období s účinností od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017;
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
– JUDr. Jan Bárta, CSc. – pokračuje v 1. funkčním období s účinností od 11. 6. 2010 do 10. 6. 2015.

8. Sekce historických věd

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
– doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
– doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
– nově zvolená ředitelka prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
– 1. funkční období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
– PhDr. Luboš Velek, Ph.D. – pokračuje v 1. funkčním období s účinností od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2015;
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
– nově zvolený ředitel prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
– 1. funkční období s účinností od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017;
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
– PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 15. 6. 2012 do 14. 6. 2017.

04_1.jpg

9. Sekce humanitních a filologických věd

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
– PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017;
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
– PhDr. Pavel Baran, CSc. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017;
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
– zde je od 1. 6. 2012 pověřen řízením
Ing. Jaroslav Heřmánek, CSc.;
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
– doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. – pokračuje
ve 2. funkčním období s účinností od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017;
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
– Ing. Pavel Janáček, Ph.D. – pokračuje v 1. funkčním období s účinností od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2015;
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
– doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2016.

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
– JUDr. Jiří Malý – pokračuje ve 2. funkčním období s účinností od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2017.