ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > září  > Z Bruselu

Kyperské předsednictví – malá země, skromné ambice?

Předsednictví v Radě EU získal na půlroční období od 1. července 2012 Kypr. Vedení EU nebude realizováno tradičně, nýbrž z Bruselu – většina úředníků této malé země se totiž přesune na Stálé zastoupení Kypru při EU a vzhledem k jejich omezenému počtu bude s předsedáním některých pracovních skupin Rady EU vypomáhat Dánsko coby předchozí předsednický stát.

24_1.jpg
Fota: Archiv Kyperského předsednictví
Za oblast výzkumu zodpovídá kyperský ministr zdravotnictví Stavros Malas.

Hlavním mottem historicky prvního předsednictví Kypru, který se členským státem EU stal v roce 2004 a členem eurozóny o čtyři roky později, je iniciativa za „lepší Evropu“ bližší občanům i světu. Ke čtyřem politickým prioritám patří: Evropa efektivnější a udržitelná; Evropa s výkonnější a stále rostoucí ekonomikou; Evropa blíže občanům, solidární a sociálně soudržná; Evropa ve světě, blíže svým sousedům. Webové stránky http://www.cy2012.eu/ jsou k dispozici v pěti jazycích – angličtině, řečtině, turečtině, francouzštině a němčině (překlady do němčiny zajišťuje bezplatně německé velvyslanectví). Logem kyperského předsednictví je loď v modré barvě vlajky EU, která pluje k „lepší Evropě“ a během plavby se mění v univerzální symbol míru – holubici. Tři lodní plachty jsou vyvedeny v barvách mědi, zelené a modré (první dvě vycházejí z barev kyperské vlajky, modrá je barva moře a oblohy).
V oblasti výzkumu a inovací hodlá Kypr pokračovat v implementaci hlavní iniciativy Unie inovací, a to zvláště v projednávání legislativního balíčku příštího rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, tj. vlastního nařízení k novému programu, specifického programu, pravidel účasti a programu pro jaderný výzkum Euratom. Úskalí představuje zejména projednávání pravidel účasti, v nichž EK navrhla převratné změny ve způsobu spolu­financování projektů, a sílící hlasy států, které získávají z rozpočtu rámcových programů podstatně méně finančních prostředků. Klíčová pro toto období bude i spolupráce s Evropským parlamentem, a to nejen při projednávání programu H2020, ale v návaznosti na jednání o Víceletém finančním rámci EU i o výši jeho rozpočtu.
Tématem bude též novela nařízení o Evropském technologickém a inovačním institutu (European Institute of Innovation and Technology, EIT) a projednání jeho Strategické inovační agendy, v níž Kypr musí dosáhnout podstatného pokroku: EIT se od roku 2014 stane součástí H2020, a proto jsou nezbytné určité změny v jeho fungování. Ve vztahu k dobudování ERA do roku 2014 bude Kypr iniciovat diskusi na úrovni Rady EU ke zlepšení mobility a kariér výzkumných pracovníků. V oblasti mezinárodní se zaměří na přeshraniční spolupráci se zvláštním důrazem na Středomoří. Poslední rozsáhlejší agendou je výzkum vesmíru, zvláště program na zřizování evropské kapacity pro pozorování Země GMES – Globální monitorování pro životní prostředí a bezpečnost. Kypr též zahájí diskusi o sdělení Komise k vesmírné průmyslové politice EU.

24_2.jpg

Mohlo by se zdát, že malá ­ostrovní země nemá velké ambice. Kypr se bude v podstatě věnovat již rozjednaným agendám. Rozhodně čelí nesnadnému úkolu, neboť bude muset dosáhnout pokroku ve vyjednávání Víceletého finančního rámce, který určí rozpočtový výhled EU na léta 2014–2020 stejně jako novou generaci unijních programů na dané období; nejen členské státy, ale i EP vznáší tisíce pozměňovacích návrhů…
Konference a další relevantní akce kyperského předsednictví: Mezinárodní kongres a výstava East meets West (1.–4. 9., Nikósie); Setkání sítě pro hodnocení evropského VaV (11.–12. 10., Protaras); Konference Innova Health (12.–13. 10., Larnaka); výroční konference Enterprise Europe Network (22.–24. 10., Pafos); Seminář k transferu technologií a valorizaci výsledků výzkumu ve středomořském regionu (25.–26. 10., Larnaka); Konference o kulturním dědictví v oblasti Euromed (29. 10.–3. 11., Limassol); Konference Lidé 2012 Akce Marie Curie v Horizontu 2020 (5.–6. 11., Nikósie); Konference k EIT Inovace pro řešení společenských výzev (8.–9. 11., Larnaka); Konference Dokončení Evropského výzkumného prostoru v kontextu Unie inovací (14. 11., Nikósie); Konference k výzkumu vesmíru (15.–16. 11., Larnaka); Shromáždění malých a středních podniků (15.–16. 11., Nikósie); Konference k ochraně evropských vod (26.–27. 11., Nikósie); Konference EWACC 2012: Energie, voda a změna klimatu ve středomořském regionu (10.–12. 12., Nikósie); Konference JRC Inovace v sektoru služeb (13. 12., Nikósie).

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR