ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > září  > Obálka

Mendel 190

02_1.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Letošní výročí narození Gregora J. Mendela (1822–1884), geniálního přírodovědce, zakladatele genetiky a augustiniána, jenž významně posunul biologické vědění, připomíná aktivita Mendel 190, kterou zastřešují Masarykova univerzita a Augustiniánské opatství na Starém Brně. K iniciativě se připojilo rovněž Národní technické muzeum v Praze stejnojmennou výstavou, nad níž záštitu převzal předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš společně se starobrněnským opatem Lukášem Evženem Martincem, OSA.

02_1.jpg

Výstava, kterou lze shlédnout do 28. října 2012, seznamuje se životem a dílem G. J. Mendela, milníky jeho života, vědeckým bádáním i oblastmi jeho společenského působení na Moravě, v Brně a starobrněnském opatství. Světoznámého vědce představuje především jako vynikajícího meteorologa, zapáleného včelaře i opata augustiniánského kláštera.

02_1.jpg

Veřejnost má poprvé příležitost vidět originál rukopisu Pokusy s rostlinnými hybridy (Versuche über Pflanzenhybriden – 1865), v němž Mendel pomocí matematických principů definoval princip dědičnosti pro rostliny a pro živočichy, čímž položil základ genetiky jako vědního oboru. Cenný rukopis se po zastavení činnosti ­Augustiniánského opatství dostal do úschovy členů augustiniánské provincie v Čechách a později augustiniánského vikariátu ve Vídni, odkud byl roku 1987 zapůjčen augustiniánům v Německu. Mendelův rukopis vypátralo po svém obnovení brněnské opatství, ale německá strana jej nechtěla navrátit s tím, že jej považuje za kulturní dědictví. Česká republika získala dokument zpět na základě diplomatických jednání na úrovni českých úřadů a ministerstva zahraničí po 25 letech teprve letos v únoru.
MaP