ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > únor  > Popularizace

EURAXESS rozšiřuje služby

Služby sítě EURAXESS Česká republika, které jsme vám představili v minulém čísle, budou i nadále pomáhat vědecko-výzkumným pracovníkům, kteří přicházejí ze zahraničí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v závěrečném oponentním řízení ohodnotilo činnost sítě EURAXESS nejvyšší možnou známkou a Středisku společných činností AV ČR poskytlo v rámci programu EUPRO dotaci na pokračování projektu v letech 2012–2015.

21_1.jpg
Foto: Archiv OPG, SSČ AV ČR
Viktória Bodnárová na konferenci Věda bez hranic: pracovní pozice ve vědě a výzkumu

EURAXESS ČR je vyhledávaným partnerem při řešení zaměstnávání zahraničních výzkumníků, což nejlépe dokládají současné statistiky. Během uplynulých čtyř let:
• jsme obdrželi 11 090 konkrétních dotazů od vědců i jejich zaměstnavatelů;
• zahraničním výzkumníkům jsme poskytli v celkem 1 650 případech osobní asistenci na úřadech Cizinecké policie a Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR;
• odpovědi na otázky v problematice zahraniční mobility nalezlo 29 063 návštěvníků portálu www.euraxess.cz;
• vědecké instituce zveřejnily prostřednictvím našeho webového portálu 425 volných pracovních pozic.

Centrum se věnuje i popularizační a vzdělávací činnosti, organizuje nebo se podílí na mnoha přednáškových akcích v oblasti mobility zahraničních vědců. Semináře, workshopy a konzultace pro vědecko-výzkumné pracovníky a jejich zaměstnavatele se konají za účasti přizvaných odborníků. Smyslem těchto akcí je poskytnout pracovníkům, kteří zajišťují pobyty výzkumníků v ČR (ale i všem ostatním, které problematika zajímá), informace důležité pro jejich práci, studium a stáže. Témata jsou aktuální a reagují na změny v legislativě.
V dubnu 2011 jsme v Praze uspořádali prestižní mezinárodní konferenci Věda bez hranic: pracovní pozice ve vědě a výzkumu, která se zaměřila na prezentaci portálu EURAXESS Jobs, služby poskytované sítí EURAXESS Česká republika a na nejnovější trendy a problémy v oblasti mobility a kariérního růstu. Pozvání na konferenci přijali zástupci MŠMT, Evropské komise i kolegové ze zahraničních mobilitních center.
Uspořádání konference není ale jediným úspěchem na mezinárodním poli. V rámci panevropské sítě mobilitních center je Česká republika příkladem dobré praxe, který Evropské komisi slouží k prezentaci a propagaci těchto servisních středisek. Na podzim 2011 vypsala Evropská komise výběrové řízení na pozice ambasadorů sítě EURAXESS, jejichž úkolem bude propagovat služby této sítě při prestižních vědeckých setkáních a zatraktivnit tak evropský vědecký prostor pro vědce z méně rozvinutých zemí. Jde o velmi prestižní pozici s politickým mandátem Evropské komise. V přísném výběrovém řízení uspěla Viktória Bodnárová z Odboru projektů a grantů SSČ AV ČR.
Ačkoli je laťka nastavena vysoko, nehodláme ani v následujících letech slevit ze současného standardu služeb a chceme neustále zvyšovat kvalitu informačního servisu vědeckým organizacím i zahraničním vědcům a jejich rodinám při pobytu v České republice. Připravujeme rozšíření sítě mobilitních center po celé republice, propagační videa a materiály mapující český výzkumný prostor, ale také například analýzu stávající situace mobility VaV pracovníků v ČR. Více se o chystaných aktivitách dozvíte v některém z příštích čísel Akademického bulletinu a na webových stránkách www.euraxess.cz.

PETR BOROVSKÝ,
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.