ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

K zákonu o vysokých školách

05_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Stanovisko Akademické rady AV ČR k diskusi o věcných záměrech zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům

Akademie věd ČR sleduje přípravu zásadních zákonů pro vysokoškolské vzdělávání s mimořádnou pozorností, přestože neměla možnost se na ní aktivně podílet. V průběhu minulého roku jsme několikrát doporučovali, aby se koncepce zákona o vysokých školách změnila směrem k obecnějšímu pojetí zahrnujícímu celou problematiku vysokoškolského vzdělávání. Úzké zaměření na vysoké školy brání plnému využití značného vzdělávacího potenciálu Akademie věd. Úloha veřejných výzkumných institucí by proto měla být rovněž legislativně ukotvena v příslušných ustanoveních zákona o vysokoškolském vzdělávání. Úpravu navrženou ve věcném záměru zákona o vysokých školách, který je předkládán vládě, nepovažujeme v tomto ohledu za dostatečnou.
Domníváme se, že uvážené a argumentačně dobře podložené legislativní změny v systému vysokoškolského vzdělávání jsou potřebné. Věcný záměr zákona o vysokých školách deklaruje některé vhodné cesty k prospěšným změnám, které mají také naši jednoznačnou podporu, jako je například snaha o výraznější diferenciaci vysokých škol a zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání. Je však zřejmé, že přípravu a projednávání obou zákonů poznamenaly nedostatky, které oprávněně vzbudily protesty reprezentací vysokých škol a akademických obcí. Problémy jsou zřetelné zejména u věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, který v jeho současné podobě nepovažujeme za vhodné řešení.
Jsme přesvědčeni o tom, že péče o vzdělanost a budoucí rozvoj vysokého školství musí být předmětem podrobné a široké diskuse všech aktérů v této oblasti. Každé úsilí o zlepšení stavu vysokých škol a zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání je nicméně vážně ohroženo, pokud trvá jeho nedostatečné financování z veřejných prostředků. Je proto znepokojivé, že Česká republika je z hlediska podílu výdajů na vysokoškolské vzdělávání na hrubém domácím produktu na jednom z posledních míst mezi zeměmi OECD.
Akademie věd dlouhodobě rozvíjí těsnou spolupráci s vysokými školami ve prospěch rozvoje vědy a výzkumu jako základního prvku vysokoškolského vzdělávání. Pouze kvalitní vzdělání, věda a výzkum jsou skutečným základem, z něhož může vyrůstat prosperita České republiky. Politická jednání a diskuse o navrhovaných zákonech úzce souvisejí s obecnými hodnotami a principy, které jsou základem existence demokratické společnosti. Tyto hodnoty a principy jsou ve vztahu k úloze vzdělání a vědy dlouhodobě zpochybňovány a relativizovány. Připojujeme se proto k obhajobě veřejné podpory vzdělání a vědy, umožňující jejich životně důležité působení ve veřejném prostoru na úrovni srovnatelné s vyspělými demokratickými státy.

V Praze dne 31. ledna 2012
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.,
předseda Akademické rady AV ČR