ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > únor  > Výročí

MATFYZ – synonymum pro excelenci ve vědě již 60 let

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy zahájila rok, v němž slaví 60. výročí svého založení. Šest dekád existence pracoviště, které vzniklo v roce 1952 vyčleněním matematických a fyzikálních oborů z tehdejší Přírodovědecké fakulty, bilancovali 11. ledna 2012 v Profesním domě na Malostranském náměstí v Praze význační představitelé fakulty i její běžní zaměstnanci. V souvislosti s významným jubileem vedení MFF UK udělilo pamětní medaile 40 osobnostem fakulty, z nichž mnohé jsou profesně spjaty i s pracovišti Akademie věd ČR.

18_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Pamětní medaile byly předány v reprezentativních prostorách Profesního domu na Malostranském náměstí v Praze.


Medaile oceněným badatelům a pedagogům (listinu viz http://abicko.avcr.cz) předal děkan MFF UK Zdeněk Němeček a rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl, který uvedl, že Matematicko-fyzikální fakulta je ukázkou humboldtovského pojetí univerzity, které úspěšně propojuje výuku s praktickou vědou: „Univerzita by neměla sestávat ze dvou skupin, z nichž jedna se soustředí na špičkovou vědu a druhá tráví čas v posluchárnách a učebnách. Devizou humboldtovského principu naopak je, že výuka mladých, nápadů plných hlav probíhá v blízkosti aktivního vědeckého výzkumu.“ Podle děkana MFF UK Zdeňka Němečka se fakulta postupně vyvinula v respektovanou vědeckou instituci, která zaujímá čelné místo v naší republice: „Slovo matfyz je považováno za synonymum pro excelenci ve vědě.“
Na slavnostní ceremoniál navázala „Strouhalovská přednáška“ Nejmenší molekulární anion aneb Od tvorby molekul ke vzniku prvních hvězd Martina Čížka, který za vědecký příspěvek k modelování reaktivních procesů v raném vesmíru získal před dvěma lety cenu rektora UK za tvůrčí počin.

18_1.jpg
Rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl (vpravo) při projevu k výročí MFF UK.

Úspěchy vědeckých výstupů (pracovníci fakulty publikovali např. v roce 2010 tři monografie a 750 původních vědeckých prací v respektovaných mezinárodních časopisech) činí z MFF UK jedno z nejvýkonnějších pracovišť Univerzity Karlovy. Na fakultě v současnosti působí více než 300 učitelů, z toho 68 profesorů a 118 docentů; studuje zde 3 670 posluchačů (téměř třetinu tvoří ženy). V roce 2011 měla fakulta 766 doktorandů, úspěšně obhájeno bylo 78 disertací. Fakultní pedagogové často získávají významná ocenění – např. prof. Petr Mandl a prof. Jaroslav Nešetřil jsou nositeli medaile za zásluhy II. stupně, kterou uděluje prezident republiky, doc. Daniel Kráľ získal cenu pro mladé vědce do 40 let za matematiku od Nadačního fondu Karla Janečka a jako první matematik/informatik ze zemí bývalé východní Evropy ERC Starting Grant. Matematika na MFF UK v Praze se jako jediný exaktní či přírodovědný obor v ČR zařadila do skupiny excelence v prestižním žebříčku CHE Excellence Ranking 2010 německého Centra pro rozvoj vysokého školství.
Jedna ze 17 fakult Univerzity Karlovy je rozdělena do tří relativně samostatných sekcí matematiky, fyziky a informatiky. Charakteristickým rysem je propojení pedagogické a vědecké práce. Nespornou výhodou pro posluchače MFF je, že jsou jejich učitelé zároveň špičkoví odborníci s mezinárodním respektem. Vedení fakulty uvažuje, že otevře plnohodnotné studium v anglickém jazyce, aby tak motivovalo více zahraničních studentů a kvalitních lektorů, kteří by zvýšili úroveň a prestiž pracoviště.

18_1.jpg

Vědeckou reputaci fakulty dokládá velké množství pravidelně získávaných domácích i zahraničních grantů, například v roce 2011 se pracovníci fakulty podíleli na více než 300 projektech českých grantových agentur v celkovém finančním objemu 230 milionů korun a na 30 projektech mezinárodních (62 milionů korun).
K oslavám 60. výročí založení přichystala MFF UK na letošní rok kalendárium akcí, program naleznete na http://www.mff.cuni.cz/asc/verejnost/60/.

LUDĚK SVOBODA