ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > únor  > Příloha

Výběrová řízení na ředitele

Oznámení o vyhlášení veřejných výběrových řízení

na obsazení funkcí ředitelů pracovišť Akademie věd ČR,

veřejných výzkumných institucí

 

logo.jpg

 

I. Oblast věd o neživé přírodě

2. Sekce aplikované fyziky

Rada Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace technického nebo přírodovědného směru, praxe v oboru;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, publikační činnosti a se stručným rozborem hlavních záměrů a představ o činnosti ústavu zasílejte písemně nejpozději do 20. března 2012 na adresu Ing. J. Klusák, Ph.D., tajemník Rady, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., Žižkova 22, 616 62 Brno.

 

II. Oblast věd o živé přírodě

5. Sekce biologických a lékařských věd

Rada Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG AV ČR, v. v. i.), vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění1);
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru genetiky, genomiky, bioinformatiky, molekulární biologie, biochemie, imunologie, buněčné biologie, vývojové biologie, mikrobiologie nebo virologie;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  morální bezúhonnost.

Funkční období ředitele je pětileté; s možností nástupu od 1. května 2012.
Na základě Stanov AV ČR je mzda ředitele ústavu určena předsedou AV ČR; předpokládaná výše ohodnocení je 75 až 100 tisíc Kč měsíčně. Přihlášky se životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte nejpozději do 15. března 2012 písemně na adresu Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4. Vybraní kandidáti při osobním pohovoru přednesou svou představu o funkci, o niž se ucházejí, a o záměrech, které by v ní chtěli realizovat.

1) Podrobnosti jsou uvedeny v rámci Stanov AV ČR na stránkách http://www.cas.cz/o_avcr/zakladni_informace/dokumenty/stanovy/.


III. Oblast humanitních a společenských věd

8. Sekce historických věd

Rada Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru archeologie;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací a stručným rozborem hlavních záměrů a představ o řízení, činnosti a dalším rozvoji ústavu zasílejte písemně nejpozději do 9. března 2012 do 15:00 hodin na adresu Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., sekretariát, Letenská 4, 118 01 Praha 1. Obálku označte nápisem „Výběrové řízení“. Předpokládá se, že při osobním pohovoru uchazeč/ka podrobněji zformuluje svou představu o funkci, o niž se uchází, a o záměrech, které by při jejím výkonu chtěl/a realizovat.


Rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost (podle zákona 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů);
 •  projekt o zaměření a cílech pracoviště.

Přihlášky se stručným životopisem, s doklady o dosažené kvalifikaci, s přehledem dosavadní praxe, se seznamem hlavních vědeckých prací a projektem o zaměření a cílech pracoviště zasílejte písemně a na elektronickém nosiči v obálce označené nápisem „Výběrové řízení“ nejpozději do 29. února 2012 na adresu Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1.


9. Sekce humanitních a filologických věd

Rada Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení §17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v některém z oborů činnosti ústavu;
 •  významné výsledky vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a manažerské zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Předpokládané funkční období je od 1. června 2012 do 31. května 2017. Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem publikační činnosti a návrhem další koncepce výzkumné činnosti a rozvoje pracoviště zasílejte písemně nejpozději do 8. března 2012 na adresu Rada Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1. Obálku označte nápisem „Výběrové řízení“.