ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > únor  > Ocenění

Babuškova cena

Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků udělily již po osmnácté ceny a uznání za nejlepší práce z oboru počítačové mechaniky a výpočtové matematiky. Cenu, jež je určena pro studenty a mladé vědecké pracovníky, založil v roce 1994 významný český matematik prof. Ivo Babuška, který od roku 1968 působí v USA, aktuálně v Institute for Computational Engineering and Sciences na Texaské univerzitě v Austinu. V roce 2006 udělila AV ČR prof. Babuškovi čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis. V prvním lednovém týdnu roku 2012 ocenila Americká matematická společnost Ivo Babušku cenou Leroye P. Steela za celoživotní dílo, jedním z nejvyšších ocenění, jakého se matematikovi může dostat.

Cenu profesora Ivo Babušky za rok 2011 získal Mgr. Jan Česenek, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze za doktorskou disertační práci Nespojitá Galerkinova metoda pro řešení stlačitelného vazkého proudění.
Druhé místo komise přisoudila Ing. Radku Kolmanovi, Ph.D., za disertaci Dispersní analýza rovinných kvadratických konečných prvků v úlohách elastodynamiky obhájenou na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Třetí místo obsadil Ing. Michal Kuráž, Ph.D., z Fakulty stavební ČVUT v Praze s doktorskou disertací Numerical solution of the flow and transport equations in porous media with the dual permeability conceptual approach.
V kategorii diplomových prací byla udělena čestná uznání. Rozhodnutím hodnotitelské komise získal první místo Ing. Michal Merta z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity v Ostravě. Jako druhý se umístil Ing. Vít Sháněl z Fakulty strojní ČVUT v Praze a třetí místo obsadil Ing. Jan Zapletal z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity v Ostravě.

KAREL SEGETH,
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.