ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa výzkumného pracovníka.

Požadavky:

  •  ukončené vysokoškolské studium v oboru právo v magisterském studijním programu nebo vyšší (popř. ekvivalentní vzdělání získané na vysoké škole v zahraničí);
  •  aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka;
  •  dlouhodobý zájem o teoretickou reflexi problémů tvorby a aplikace práva ve vnitrostátní i mezinárodní perspektivě;
  •  vítán je zájem o interdisciplinární přístupy ke zkoumání práva, zejména o politické, sociální či jazykové determinanty aplikace a působení práva.

Nabízíme:

  •  možnost podílet se na naplňování a definování výzkumných záměrů ÚSP AV ČR a jeho další činnosti a přispívat tak k celkovému rozvoji právního výzkumu v České republice a určování jeho směrů;
  •  podporu výzkumné, publikační, přednáškové a další relevantní činnosti výzkumného pracovníka;
  •  podporu mezinárodní spolupráce vycházející z iniciativy výzkumného pracovníka;
  •  odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním stupni.

Podávání přihlášek:
Přihlášky do výběrového řízení přijímá sekretariát ÚSP AV ČR
na adrese Národní 18, 116 00 Praha 1 anebo na elektronické adrese ilaw@ilaw.cas.cz, a to nejpozději do 8. března 2012 včetně. K přihlášce přiložte strukturovaný životopis včetně údajů o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání (postačí neověřená kopie) a případně přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné relevantní činnosti.

 


 

27_2.jpg

27_3.jpg