ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > únor  > Knihy

Kritické vydání Komenského spisů se rozrůstá

Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského FLÚ AV ČR představilo 26. ledna 2012 v Literární kavárně Nakladatelství Academia na Václavském náměstí trojici Komenského publikací, které zde v posledních letech vyšly.

26_1.jpg
Foto: Luděk Svoboda, Akademický bulletin
Opera Omnia 15/IV představuje podle editora Martina Steinera určitý soubor, k němuž se Komenský dopracoval ve svých teoriích, jak by měla vypadat výuka latiny.

Knihy Informatorium školy mateřské (2007), Předehra pansofie – Objasnění pansofických pokusů (2010) a Opera Omnia 15/IV (2011) uvedli za účasti ředitele Filosofického ústavu AV ČR Pavla Barana a dalších významných hostů jejich editoři: Martin Steiner, Markéta Klosová a Tomáš Havelka. Písněmi z Komenského kancionálu doprovodil příjemný podvečer český skladatel Tomáš Najbrt. Úspěšnou cestu ke čtenářům knihám popřál vedoucí skupiny pro dějiny vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Antonín Kostlán, který zařadil komeniologické oddělení mezi nejpřínosnější pracoviště v oblasti humanitních věd, jež je zejména časopisem Acta Comeniana (viz AB 7–8/2010) bytostně vklíněno do mezinárodního diskurzu: „Knihám, a zejména té poslední, přeji, aby se jí dařilo zpřítomňovat současným čtenářům nejen odkaz Jana Amose Komenského, ale i způsob myšlení raného novověku a další souvislosti, jež vyplývají z historických pramenů.“ Prozatím poslední publikací vzešlou z komeniologického oddělení je další svazek kritického vydání spisů J. A. Komenského Opera Omnia 15/IV, který přináší dva soubory Komenského latinských učebnic – Eruditionis scholasticae pars prima, Vestibulum a Eruditionis scholasticae pars II, Janua. Učebnice pro první dvě třídy nižšího stupně gymnázia, tj. tříleté latinské školy (třetí stupeň tvořilo Atrium), Komenský spolu s částí Atrium (vydána bude v jednom z navazujících svazků) zahrnul do souborného vydání Opera didactica omnia (ODO, Amsterdam 1657). Oba soubory zastupují z pohledu Komenského vrchol jeho snah o co nejdokonalejší učební pomůcky pro tříletou latinskou školu. S výjimkou vlastního učebního textu Januy (Janualis … contextus) přináší sv. 15/IV první kritická vydání zahrnutých Komenského textů. Pomineme-li nečetné překlady ukázek z učebnic a předmluv, jde o první novodobá vydání vůbec. Z hlediska dostupnosti Komenského textů je významné, že poprvé od 17. století vychází v moderní edici a kompletně jeden z jeho jazykových slovníků.
lsd