ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > únor  > Knihy

Nové knihy

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V LEDNU 2012

 •  1. Shakespeare, W. – Dílo (překlad Martin Hilský, vychází s podporou nadace The Kellner Family Foundation, British Council, Daniela Bartka a Evžena Harta)
 •  2. Konvalinka, J., Machala, L. – Viry pro 21. století (s podporou AV ČR)
 •  3. Kovář, M. – Londýn – Kulturně-historický průvodce
 •  4. Bárta, M., Kovář, M. a kol. – Kolaps a regenerace – Cesty civilizací a kultur
 •  5. Sarrazin, T. – Německo páchá sebevraždu

Tituly ostatních nakladatelů:

 •  1. Davies, P. – Podivné ticho – Hledání mimozemské inteligence 2.0, Argo/Dokořán
 •  2. Fedrová, S., Jedličková, A. (eds.) – Intermediální poetika příběhu, Akropolis
 •  3. Sommer, V. – Angažované dějepisectví, NLN/FF UK v Praze
 •  4. Havlík, V., Hříbek, T., Hvorecký, J., Nosek, J., Parusniková, Z. – Z evolučního hlediska – Pojem evoluce v současné filosofii, Filosofia
 •  5. Jirásková, M., Jirásek, P. – Loutka a moderna, Arbor vitae

Knihkupcův tip:

 •  Kratochvíl, I. – Život není jen náhoda, Academia

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1


 
POZOR, TOXO!
Tajná učebnice praktické metodologie vědy

Publikace popisuje historii výzkumů vlivu parazita Toxoplasma na lidskou psychiku, chování a dokonce i vzhled. Nákaza tímto parazitem postihuje zhruba třetinu obyvatel Česka, ovlivňuje společenskost, pode-zřívavost či svědomitost, prodlužuje reakční doby a u žen ovlivňuje pravděpodobnost narození potomka mužského pohlaví. Toxoplasmóza může být zodpovědná i za vznik schizofrenie a Parkinsonovy choroby.
Flegr, J., edice Galileo, Academia, Praha 2011. Vydání 1.

25_1.jpg

FAUNA ČR – PTÁCI 3
Reedice svazků o ptácích z řady Fauna ČSSR, které vyšly v nakladatelství Academia v letech 1972–1983. Současná reedice již zahrnuje poznatky jen z území ČR. Tento díl je věnován řádům pěvců, přináší charakteristiku nižších taxonů (podřádů a čeledí), klíče k určení druhů a systematické zpracování všech ptačích druhů zastižených na našem území do r. 2005. Vychází ve dvou svazcích.
Šťastný K., Hudec, K. a kol., Academia, Praha 2011. Vydání 1.

25_3.jpg

25_2.jpg

VIRY PRO 21. STOLETÍ
Proč ještě nemáme lék proti AIDS? Byla ptačí chřipka vymyšlena farmaceutickými firmami kvůli zisku? Dají se viry použít jako biologické zbraně? Máme dát očkovat své děti? Kniha přináší odpovědi, ale také spoustu otázek týkajících se virů a virových onemocnění jako je například Ebola, SARS, chřipka či AIDS.
Konvalinka, J., Machala, L., edice Průhledy, Academia, Praha 2011. Vydání 1.

25_4.jpg

KINEMATOGRAFIE ZAPOMNĚNÍ
Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973)

Kniha je pokusem o zachycení přelomového období konce reformního procesu roku 1968 a počátku normalizace v jedné z oblastí československé kultury, v kinematografii. Změny nastalé po srpnu 1968 v československém filmu líčí na proměnách jediného místa – Filmového studia Barrandov. Pro účely knihy vznikly na dvě desítky rozhovorů s domácími filmaři – režiséry, scenáristy, kameramany či produkčními – například režisérem Jurajem Herzem či Ladislavem Helgem.
Hulík, Š., edice Šťastné zítřky, Academia, Praha 2011. Vydání 1.

25_5.jpg

RYTINY
Kříž kamene + pramene Beskyd

Básnická sbírka vychází k poctě 430. výročí založení Čeladné a Kunčic pod Ondřejníkem. Autorka ji doprovodila vlastními fotografiemi zdejší krajiny, kde vyrůstala a považuje ji za svůj domov, nazývá ji „krajinou mého srdce“.
Szymanská, O., AG TYP Tiskárna Kostelec nad Orlicí 2011. Vydání 1.

25_6.jpg

JAK JSTE TAK MOHLI ŽÍT?
Dialog generací

Arnošt Kolman se od začátku bolševické revoluce pohyboval mezi jejími vůdci a tak se jako jeden z mála Čechů setkal i s Leninem. Podílel se na politickém i akademickém životě sovětského Ruska, od roku 1945 také v Československu. V roce 1948 byl zatčen a odvezen do Ruska, propustili ho až v roce 1952. Rozhovor, který s ním vedl v roce 1976 jeho zeť, v té době už ve švédském exilu žijící fyzik František Janouch, vznikl po Kolmanově příjezdu do Stockholmu a po jeho otevřeném dopise L. Brežněvovi, v němž oznámil důvody, proč po 58 letech ukončuje členství v KSSS. Po několika samizdatových edicích z osmdesátých let je to první české vydání rozhovoru včetně zmíněného dopisu.
Janouch, F., Kolman, A., edice Dokument, Novela bohemica, Praha 2011. Vydání 1.

25_7.jpg