ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > leden  > Popularizace

Bez mezinárodní spolupráce se neobejdeme

Síť EURAXESS Česká republika přispívá k usnadnění mobility vědeckých pracovníků. Zahraničním vědcům, jejich rodinným příslušníkům i zaměstnavatelům poskytuje pomoc a poradenství při často velmi složitých a někdy bohužel i zdlouhavých administrativních procesech, ale také praktické rady ve všech aspektech života v České republice. EURAXESS ČR je součástí Střediska společných činností AV ČR a jeho činnost v letech 2008–2011 financovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

20_1.jpg
Foto: Archiv OPG SSČ
Podpořit integraci a navázat profesní i přátelské vztahy v nové zemi je vždy důležité. Předvánoční setkání pro zahraniční vědce a jejich rodiny ve vile Lanna.


Vědce – cizince, odborníky z blízkých i vzdálenějších zemí, kteří přišli pracovat do České republiky – potkáváme na výzkumných pracovištích stále častěji. Adaptovat se na nové podmínky, kulturu, dostát administrativním povinnostem, najít a obstarat si bydlení a zvládnout další zařizování pro ně není jednoduchou záležitostí. Právě obavy ze vstupních podmínek, obtížné integrace a jazykové bariéry mnohdy rozhodují při výběru působiště – a to jak pro doktorandy, tak i pro zkušené badatele.
Centrum EURAXESS přichází s konkrétní pomocí. Výzkumným organizacím asistuje již od zrodu myšlenky přijmout zahraničního pracovníka a pomáhá jim dovést ji ke zdárnému konci, tedy k příjezdu zahraničního vědce do ČR. Zvláště u vědců z méně rozvinutých zemí (Indie, Ukrajina, Rusko) jde o poměrně náročný proces. Často totiž nevědí, že mohou žádat o speciální pobytové oprávnění za účelem vědeckého výzkumu, tzv. „vědecké vízum“, které jim přináší mnohé výhody. Dříve obávané, zdlouhavé a nedůstojné návštěvy úřadů příslušných orgánů jsou již minulostí; díky spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR se podařilo pro zahraniční vědce zajistit dobré podmínky – navštěvují speciální pracoviště, nečekají, pracovníci Centra jim při jednáních poskytují osobní asistenci a tlumočení.
K bezproblémové integraci zahraničních výzkumníků a jejich rodin přispívá EURAXESS centrum také dalšími způsoby: např. pořádá bezplatné konverzační kurzy českého jazyka, které se orientují zvláště na českou historii a kulturu, nebo společenská setkání a výlety za poznáním České republiky.
Zahraniční hosté zde nalézají individuální přístup. „Projekt není pouze formální, vyřízené případy jednotlivých vědců nejsou jen čárkou do statistiky nebo papírem v šanonu. Pro nás to jsou skuteční lidé, s nimiž sdílíme jejich každodenní radosti i starosti,“ vysvětluje Mgr. Viktória Bodnárová.
Významnou službou je portál www.euraxess.cz, kde zájemci naleznou nabídku volných pracovních pozic v evropském výzkumném prostoru. Na stránkách lze dále najít praktické informace o životě v České republice včetně „vědeckého víza“, aktuální informace o chystaných událostech a kontakty na pražské centrum a jeho pobočky v celé České republice.
Obdobná centra sítě EURAXESS pracují v 37 evropských zemích. Navzájem spolupracují, vyměňují si zkušenosti a případně si mezi sebou předávají vědce při změně místa jejich pobytu. Pomáhají rovněž při vyhledání a zadávání volných vědeckých pracovních pozic prostřednictvím celoevropského portálu EURAXESS. Můžeme být právem hrdi, že českou síť EURAXESS hodnotí Evropská komise dlouhodobě jako jednu z nejlépe fungujících a že je mezinárodním příkladem dobré praxe.

MARKÉTA DOLEŽALOVÁ,
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.