ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 36. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se 1. prosince 2011 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 •  dodatek č. 1 ke směrnici 2/2011 – Pravidla pro přidělování dotace na podporu publikování formou Open Access,
 •  orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. pololetí 2012,
 •  úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 31. zasedání konaného dne 25. listopadu 2011 a přidělení služebních a startovacích bytů dle zápisu z 18. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 24. listopadu 2011.

Souhlasila

 •  se zveřejněním dokumentů spojených s hodnocením pracovišť AV ČR,
 •  s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury v roce 2011,
 •  s rozdělením dotací na podporu publikování formou Open Access.

Jmenovala

 •  MVDr. Jana Honetschlägera z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., předsedou Rezortní odborné komise AV ČR pro schvalování projektů pokusů na zvířatech na funkční období 2011–2015,
 •  MVDr. Richarda Pospíšila, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., členem Rezortní odborné komise AV ČR pro schvalování projektů pokusů na zvířatech na funkční období 2011–2015.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil

 •  čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky RNDr. Daně Wagnerové, DrSc.,
 •  pamětní medaili Jana Patočky prof. PhDr. Stanislavu Sousedíkovi, CSc. (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze),
 •  Fellowship J. E. Purkyně Janu Honolkovi, Ph.D., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i.

Vzala na vědomí

 •  návrh časového rozvrhu XXXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh složení návrhové komise Sněmu,
 •  závěrečnou zprávu o konání 11. ročníku Týdne vědy a techniky AV ČR,
 •  zprávu o realizaci Kurzů základů vědecké práce pořádaných v Praze a v Brně.