ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

STIPENDIUM L’ORÉAL

Společnost L’Oréal ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR
1. 12. 2011 oficiálně otevřela 6. ročník stipendijního projektu L’Oréal Pro ženy ve vědě.
Společnost L’Oréal si uvědomuje, že Svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy,
a proto také v roce 2012 získají tři nejlepší laureátky z řad mladých vědkyň
stipendium navýšené na částku 250 000 korun.
Přihlášky do nového ročníku lze podávat od 1. prosince 2011 do 31. ledna 2012.

Projekty mohou mladé vědkyně do 35 let včetně
přihlašovat nově prostřednictvím www.prozenyvevede.cz.
V písemné podobě musí být předkládán pouze originál přihlášky s vlastnoručním podpisem žadatelky a podpisem vedoucího útvaru, kde bude kandidátka výzkumnou práci provádět.
Originál přihlášky je třeba zaslat nejpozději do 31. ledna 2012
na sekretariát České komise pro UNESCO, Rytířská 31, Praha 1.

 Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the ASCR, v. v. i.
invites applications for the position of junior team leaders in the field of biochemistry and molecular biology

The institute requires:
• Completed education on the Ph.D. level
• A minimum of 2 years of postgradual experience
• Team-leading ability
• A research program complementing the scientific focus of the institute (see www.uochb.cas.cz)
• An age usually below 35 years

The institute offers:
• The possibility to build a team and begin one's own scientific career
• New, fully equipped laboratories
• Starting financial package
• Fund for the wages of the leader and co-workers
• Support of the institutional services

Timing:
• Applications are to be submitted by February 29, 2012
• Interviews in March 2012
• Possibility to start as of April 2, 2012

More details on http://www.uochb.cz/web/structure/1075.html?lang=en.