ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > leden  > Příloha

Výběrová řízení na ředitele

Oznámení o vyhlášení veřejných výběrových řízení

na obsazení funkcí ředitelů pracovišť Akademie věd ČR,

veřejných výzkumných institucí

 

logo.jpg

 

I. Oblast věd o neživé přírodě

1. Sekce matematiky, fyziky a informatiky

Rada Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Požadavky:

 •  prohlášení uchazeče, že v případě jmenování ředitelem doloží splnění podmínek vyplývajících pro výkon této funkce z § 17odst. (4) a (5) a zajistí splnění podmínek vyplývajících z § 17 odst. (6) zákona č. 341/2005 Sb.;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti ústavu;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášku do výběrového řízení s kontaktními údaji, stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a stručným rozborem hlavních záměrů a představ o řízení, činnosti a dalším rozvoji ústavu zasílejte písemně nejpozději do 10. března 2012 na adresu Rada Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 v zalepené obálce označené na zadní straně nápisem „Výběrové řízení – ředitel FZÚ AV ČR“.
Předpokládá se, že kandidát/ka při případném osobním pohovoru před výběrovou komisí prokáže svou znalost problematiky ústavu a přednese svou představu o záměrech, které by ve funkci ředitele chtěl/a realizovat.


2. Sekce aplikované fyziky

Rada Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru technických nebo přírodních věd blízkých profilu pracoviště;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se strukturovaným životopisem (v češtině či angličtině), doklady o dosažené kvalifikaci a udělených vědeckých a vědecko-pedagogických hodnostech, přehledem dosavadní praxe a seznamem důležitých
vědeckých prací zasílejte nejpozději do 27. února 2012 písemně na adresu Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., tajemník Rady ÚFE AV ČR, Chaberská 57, 182 51 Praha 8-Kobylisy, a v elektronické podobě (formát pdf) na adresu konkurs@ufe.cz.
Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.


Rada Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oborech odpovídajících zaměření ústavu;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte nejpozději do 10. března 2012 písemně na adresu Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Královopolská 147, 612 64 Brno.
Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.


Rada Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru hlavní činnosti ústavu;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte nejpozději do pátku 17. února 2012 do 16:00 hodin písemně na adresu Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Dolejškova 5, 182 00 Praha 8.
Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.


3. Sekce věd o Zemi

Rada Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a dosažení vědecké nebo vědecko-pedagogické hodnosti v některém z oborů činnosti ústavu;
 •  vědecká činnost v některém z hlavních oborů ústavu doložená významnými publikačními nebo jinými výstupy s mezinárodním ohlasem;
 •  organizační schopnosti a manažerské zkušenosti s praxí minimálně 10 let;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Předpokládané funkční období je od 1. června 2012 do 31. května 2017.
Přihlášky se strukturovaným životopisem (v češtině nebo angličtině), doklady o dosažené kvalifikaci a udělených vědeckých a vědecko-pedagogických hodnostech, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních výstupů vědecké činnosti, případně další relevantní přílohy zašlete nejpozději do 10. února 2012 písemně na adresu Rada GLÚ AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 (přihlášky zasílejte v zalepené obálce doporučeně nebo předejte do podatelny ústavu; obálku označte nápisem „Výběrové řízení – ředitel“).
Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete zhodnocení dosavadního stavu pracoviště a svou představu o jeho budoucí funkci, tj. o záměrech, které byste jako ředitel/ka pracoviště chtěl/a realizovat.


Rada Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ústavu.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti ústavu;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Předpokládané funkční období je od 1. června 2012 do 31. května 2017.
Přihlášku do výběrového řízení s kontaktními údaji, stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a stručným rozborem hlavních záměrů a představ o řízení, činnosti a dalším rozvoji ústavu zasílejte písemně v zalepené obálce označené na zadní straně nápisem „Výběrové řízení – ředitel ÚSMH AV ČR“ nejpozději do 29. února 2012 na adresu Rada Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, Česká republika a v elektronické podobě (formát pdf) na adresu irsm@irsm.cas.cz tak, aby byla doručena v uvedený den do 12:00 hod.
Předpokládá se, že při osobním pohovoru uchazeč/ka přednese též svou představu o výkonu funkce, o niž se uchází, a o záměrech, které by v ní chtěl/a realizovat.


II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd

4. Sekce chemických věd

Rada Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru chemie;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte nejpozději do 10. února 2012 písemně na adresu Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., 250 68 Řež.
Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat. Kontakty: tel.: 220 940 158, fax: 220 941 502, e-mail: sekretar@iic.cas.cz.


Rada Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru fyzikální chemie;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem nejvýznamnějších vědeckých prací a stručným nástinem koncepce dalšího rozvoje ústavu zasílejte písemně v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – volba ředitele“ nejpozději do 7. února 2012 na adresu Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8.
Předpokládá se, že uchazeči splňující výše uvedené požadavky budou pozváni k osobnímu pohovoru, při němž přednesou též svou představu o funkci, o niž se ucházejí, a o záměrech, které by v ní chtěli realizovat. Kontakty: tel.: +420 266 052 011, fax: +420 286 582 307, e-mail: director@jh-inst.cas.cz; http://www.jh-inst.cas.cz.


Rada Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká hodnost;
 •  kvalifikace v oboru souvisejícím s vědeckým zaměřením ústavu;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  znalost anglického jazyka;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky spolu s kontaktními údaji, podrobným životopisem, doklady o splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb.; doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, stručným písemným vyjádřením ke koncepci a řízení Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., zasílejte nejpozději do 16. března 2012 do 16:00 hod. písemně na adresu Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., k rukám Ing. B. Koutka, CSc., Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. Obálku označte zřetelně nápisem „VŘ“. Předpokládá se, že při osobním pohovoru, na který budou pozváni uchazeči, kteří splní stanovené požadavky, přednesete též svou představu o záměrech, které byste ve funkci ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., chtěl/a realizovat.


5. Sekce biologických a lékařských věd

Rada Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle §17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání příslušného směru;
 •  vědecká nebo vědecko-pedagogická hodnost;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  praxe v oboru;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se strukturovaným životopisem a ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, se souhrnem odborné činnosti, přehledem publikační aktivity, se stručným rozborem hlavních záměrů a představ o činnosti ústavu a s kontaktními adresami osob, které mohou poskytnout odborné reference, zasílejte písemně do 15. února 2012 na adresu Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4.
Kontakty: tel.: 241 062 341, e-mail: mbu@biomed.cas.cz; http://www.biomed.cas.cz/mbu.


6. Sekce biologicko-ekologických věd

Rada Biologického centra AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru biologických věd;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Předpokládané funkční období je od 1. června 2012 do 31. května 2017.
Přihlášky se stručným životopisem (v češtině nebo v angličtině), doklady o dosažené kvalifikaci, s přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte nejpozději do 29. února 2012 písemně na adresu Biologické centrum AV ČR, v. v. i., sekretariát, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice a v elektronické podobě (formát pdf) na adresu michaela.kristufkova@bc.cas.cz.
Předpokládá se, že při osobním pohovoru uchazeč přednese svou představu o funkci, o niž se uchází, a o záměrech, které by v ní chtěl/a realizovat.


Rada Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření;
 •  vědecká nebo vědecko-pedagogická hodnost;
 •  zkušenost s organizační prací v oblasti výzkumu a vývoje;
 •  významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, ověřenými kopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte nejpozději do 21. února 2012 písemně, v zalepené obálce  označené nápisem „Výběrové řízení – ředitel“, na adresu Botanický ústav AV ČR, v. v. i., tajemnice Rady pracoviště M. Doksanská, Zámek 1, 252 43 Průhonice.
Předpokládá se, že při osobním pohovoru přednesete též svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/a realizovat.


III. Oblast humanitních a společenských věd

7. Sekce sociálně-ekonomických věd

Rada Knihovny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění podmínek pro výkon funkce uvedených v § 17 odst. č. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání v některém z oborů hlavní činnosti pracoviště;
 •  organizační schopnosti a manažerské zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Při ústním pohovoru se očekává, že uchazeči/uchazečky přednesou představu o funkci, o niž se ucházejí, a předloží záměry, které by v ní chtěli realizovat. Předpokládané funkční období je od 1. června 2012 do 31. května 2017.
Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních výsledků dosavadní praxe zašlete písemně nejpozději do 15. února 2012 na adresu Rada Knihovny Akademie věd ČR, k rukám tajemnice Rady KNAV PhDr. J. Burgetové, Národní 3, 115 22 Praha 1.


8. Sekce historických věd

Rada Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

 •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
 •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru archeologie;
 •  významné výsledky vědecké činnosti;
 •  organizační schopnosti a zkušenosti;
 •  jazykové znalosti;
 •  morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte písemně v zalepené obálce označené na zadní straně nápisem „Výběrové řízení – ředitel ARÚB“ nejpozději do 10. února 2012 na adresu Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Královopolská 147, 612 00 Brno.
Předpokládá se, že při osobním pohovoru uchazeč/ka přednese též svou představu o výkonu funkce, o niž se uchází, a o záměrech, které by v ní chtěl/a realizovat.