ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Kabinet studia jazyků

Nabídka blended-learningových kurzů Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nabízí ve 2. semestru školního roku 2011–2012 následující blended-learningové kurzy:

 

26_2.png

 

KURZY V CENTRU AKADEMICKÉHO PSANÍ

Academic Writing 1
– Sentences and Paragraphs

V kurzu se studenti učí správně formulovat anglické věty a odstavce. Kurz kromě větných struktur a tvorby odstavce zahrnuje témata jako citace, popisy statistických dat a grafů, parafráze a sumarizace textu, problematiku (nechtěného) plagiátorství, editaci textu a odstraňování základních stylistických chyb.

Prezenční výuka: 3 hodiny (první, osmý a šestnáctý týden)
Časová náročnost: cca 10 hodin týdně samostatného studia a psaní cvičných textů
Vstupní úroveň: B2+ (tj. post FCE úroveň; nutno prokázat, viz přihláška)
Vstupní požadavky: diagnostický test
Cena: 3200 korun (zaměstnanci AV ČR platí pouze administrativní poplatek ve výši 200 korun)

Termín konání: 27. února–15. června 2012

Academic Writing 2
– Genres and Methods of Development

Kurz je určen studentům, kteří absolvovali Academic Writing 1. Procvičují si psaní akademických textů a struktur typu problém–řešení, proces, příčina–následek, komparace atp. Kurz dále zohledňuje i samostatné žánry jako abstrakt, přehledy literatury (literature review), ale také CV a různé typy dopisů, s nimiž se akademičtí pracovníci mohou v praxi setkat.

Prezenční výuka: 3 hodiny (první, osmý a šestnáctý týden)
Časová náročnost: cca 10 hodin týdně samostatného studia a psaní cvičných textů
Vstupní úroveň: B2+ (tj. post FCE úroveň; nutno prokázat, viz přihláška)
Vstupní požadavky: absolvování kurzu Academic Writing 1
Cena: 3200 korun (zaměstnanci AV ČR platí pouze administrativní poplatek ve výši 200 korun)

Termín konání: 27. února–15. června 2012

Presentation Performance
Kurz umožňuje studentům nácvik řečnických dovedností. Absolvent bude umět připravit a přednést úspěšnou prezentaci a celkově vytříbí mluvený projev v angličtině. Kurzy jsou jednosemestrální a kombinují výuku on-line na platformě Moodle s prezenčními setkáními. Výuka klade důraz na efektivní použití jazyka, nikoli na gramatiku jako takovou.

Prezenční výuka: 1krát týdně
Vstupní úroveň: B2+ (tj. post FCE úroveň; nutno prokázat, viz přihláška)
Cena: 3200 korun (zaměstnanci AV ČR platí pouze administrativní poplatek ve výši 200 korun)

Termín konání: 27. února–15. června 2012

Více informací naleznete na http://centrum-akademickeho-psani.avcr.cz.


OSTATNÍ BLENDED-LEARNINGOVÉ KURZY

Real English
Chtěli byste se ponořit do opravdové angličtiny a porozumět Angličanům? Nechcete chodit na prezenční kurzy a chcete pracovat vlastním tempem? Můžete se učit všude, kde je internet. Učení vás bude bavit: čekají vás talk shows, odkazy na filmy, kulturní perličky, přednášky, blogy, interaktivní úkoly a také rozhovory s rodilým mluvčím přes Skype. Stačí počítač s připojením k internetu, sluchátka, mikrofon a jazyková úroveň B2–C1 (podmínkou pro vstup do kurzu je nutné prokázat min. úroveň B2).

Prezenční výuka: 2 hodiny (první a poslední týden)
Vstupní úroveň: B2+ (tj. post FCE úroveň; nutno prokázat, viz přihláška)
Cena: 3200 korun (zaměstnanci AV ČR platí pouze administrativní poplatek ve výši 200 korun)

Termín konání: 13. února–15. června 2012

Kurz němčiny s rozšířenou nabídkou
on-line aktivit

Kurz nabízí možnost, jak zábavnou formou zefektivnit studium němčiny. Kombinuje prezenční výuku se samostatnou přípravou na internetové platformě, která obsahuje podnětné materiály pro zdokonalení jazykových dovedností (interaktivní cvičení, poslech, krátké filmy).

Prezenční výuka: 1krát týdně
Vstupní úroveň: B1–B2
Cena: 3200 korun (zaměstnanci AV ČR platí pouze administrativní poplatek ve výši 200 korun)

Termín konání: 13. února–15. června 2012

Profesní a každodenní komunikace – němčina nebo francouzština
Plánujete zahraniční pracovní cestu? Potřebujete osvěžit svoji němčinu nebo francouzštinu? V našem kurzu vás čekají simulace jednoduchých profesních situací při studijním pobytu, stáži a konferenci v zemích EU (první kontakt s partnerskou institucí, prezentace pracoviště, sdělení vlastního výzkumného záměru, CV atd.), dokumenty s interkulturní problematikou, interaktivní gramatická a lexikální cvičení.

Prezenční výuka: 1krát týdně
Vstupní úroveň: A2–B2
Cena: 3200 korun (zaměstnanci AV ČR platí pouze administrativní poplatek ve výši 200 korun)
Termín konání: 13. února–15. června 2012

Informace, termíny a přihlášky naleznete na www.langdpt.cas.cz.

Termín odevzdání přihlášek: 30. ledna 2012


NOVINKA V PREZENČNÍCH KURZECH

Academic Discussion
Cílem kurzu je poskytnout vědeckým pracovníkům prostor pro diskuse o různých aspektech vědy. Studenti se též naučí vést seminář ve vlastním oboru. Kurz kromě rozvoje mluvení klade důraz také na čtení a hodnocení textů a schopnost argumentovat na rozmanitá vědecká a filozofická témata, např.: History of Natural Philosophy and Eventual Separation of Science; Basic Logic for Argumentation; Hardwired for Science?; Pure Science, Applied science and Technology; Scientific Method; Psychology: Where the Hard and Soft Sciences Converge; Future of Science; Anti-intellectualism and Irrationality vs. Science and Reason.

Úroveň kurzu: B2+

Termín konání kurzu: 13. února–31. května 2012

Termín podání přihlášky je 30. ledna 2012.

Kontakt:
tel.: 222 828 401
e-mail: polaskova@langdpt.cas.cz n

KLÁRA POLÁŠKOVÁ