ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Požadavky:
splnění podmínek § 17 odst. 4–6 zák. č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru lingvistiky;
organizační schopnosti a zkušenosti; jazykové znalosti; významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
morální bezúhonnost (podle zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Nezbytnou součástí přihlášky je písemná koncepce činnosti pracoviště.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o splnění výše uvedených požadavků, koncepcí činnosti, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací zasílejte písemně
(příp. předejte osobně) v obálce označené nápisem „výběrové řízení“ nejpozději do 30. září 2010, 15:00 hod. na adresu: Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1.
 Ředitel Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR, v. v. i., v Českých Budějovicích
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst
vedoucích: laboratoře protistů ryb a laboratoře veterinární a lékařské protistologie.

35_2.gif 35_1.jpg

Požadavky:
(1) ukončené postgraduální studium (Ph.D.) v oboru biologie, lékařství, veterinárního lékařství
nebo příbuzných oborů;
(2) publikace (prvoautorské nebo jako korespondující autor) v oboru;
(3) zahraniční pracovní pobyt(y); (4) zkušenosti s vedením grantových projektů;
(5) zkušenosti s vedením studentů včetně doktorandů, případně celých týmů.

Přihlášky zasílejte do 10. září 2010 na adresu: Marie Hloušková, osobní oddělení, Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 31, 370 05 České Budějovice; telefon 38 777 5003, s následujícími podklady v angličtině (s výjimkou bodu 2):
(1) životopis včetně přehledu publikační, event. pedagogické činnosti;
(2) doklady o splnění kvalifikačních předpokladů (kopie diplomu Ph.D.);
(3) dva doporučující dopisy od významných odborníků v oboru
(nejvýše jeden z pracoviště postdoktorandského pobytu);
(4) stručný nástin plánovaného výzkumu včetně možných návrhů grantů.

Ústní pohovory s kandidáty vybranými do 2. kola se konají 20. září 2010 od 9:00 hod. v Parazitologickém ústavu BC AV ČR, v. v. i., v Českých Budějovicích, Čtyři Dvory.Filozofická fakulta Jihočeské univerzity
otevírá pro studenty od akademického roku 2010–2011
nový studijní obor
Anglický jazyk a literatura.

Uchazeči o studium se mohou přihlásit do 31. července 2010.
Dvoukolové přijímací řízení se uskuteční ve dnech 23. a 25. srpna 2010 (písemná část)
a 24. a 26. srpna 2010 (ústní část).
Podrobnější informace o zasílání přihlášek a podmínkách přijímacího řízení
naleznete na http://abicko.avcr.cz a na webové adrese FF JU http://www.ff.jcu.cz/information_for/applicants/rozhodnuti_prijeti_AJ-1011.pdf.

Obor bude možné studovat na Filozofické fakultě v kombinaci s obory:
historie, bohemistika, německý jazyk a literatura, francouzský jazyk a lit.,
španělský jazyk a lit., italský jazyk a lit.;
na Přírodovědecké fakultě v kombinaci s obory:
biologie nebo chemie.

Absolventi bakalářského studia získají kvalifikaci pro působení jako odborní anglisté,
budou moci pokračovat studiem odborné anglistiky či studiem učitelství anglického jazyka
pro střední školy v rámci plánovaných navazujících magisterských oborů.

Nejznámější tváří nového oboru bude renomovaný překladatel
a znalec díla Williama Shakespeara prof. Martin Hilský.Výzva k podávání žádostí o podporu
česko-americké vědeckotechnické spolupráce

36_1.jpg

Uzávěrka přihlášek je 9. září 2010.

Kontakt: AMVIS, o. p. s., Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1.
Bližší informace naleznete na www.amvis.cz.
E-mail: amvis@amvis.cz