ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Roboti a družice

V prostorách regionální knihovny v Karlových Varech se ve dnech 14.–18. dubna 2010 uskutečnil mezinárodní regionální workshop IBWS 2010, který hostil 51 účastníků z 11 států. Pravidelné setkání tak začíná překračovat regionální význam v oblasti kosmického a robotického výzkumu vesmíru. Jde o sedmý ročník, který vznikl v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově jako komorní pracovní soustředění studentů okolo doc. René Hudce, podílejících se na projektu družice ESA INTEGRAL a vyvíjejících prototyp robotického dalekohledu BART, který je určen pro pohotovostní reakci při detekci kosmických gama záblesků zachycených družicemi jako např. SWIFT nebo INTEGRAL. Odtud také pochází název setkání – INTEGRAL & BART Workshop.

08_1.jpg
Foto: © Martin Nekola, Archiv ASÚ AV ČR
Pro workshop organizátoři již podruhé vybrali lázeňské prostředí Karlových Varů nejen kvůli loňskému úspěchu výpravy zahraničních účastníků po stopách Jana Bechera, ale také kvůli podpoře spoluorganizátora – karlovarské hvězdárny, která zařídila prohlídky zámku Chyše, přilehlého zámeckého pivovaru i hvězdárny spojené s večerním opékáním buřtů u táboráku.

Letošní akci pod záštitou rektora ČVUT spolupořály Astronomický ústav AV ČR, ČVUT v Praze, Observatoř v Bambergu a Hvězdárna Karlovy Vary. Ač se jedná již o mezinárodní workshop s účastí mnoha zahraničních kapacit oboru, prof. Franco Giovannelli neopomněl vyzdvihnout jeho výjimečnost ve významném zastoupení mladých vědců a studentů, jelikož se – podle jeho slov – věda např. v jeho rodné Itálii potýká se silným nedostatkem mladých pracovníků. Mladí vědci přispěli referáty, které se týkaly nejen hlavního tématu, ale také např. studentského projektu na balonové platformě či využití ponorkového komunikačního systému pro měření změn v ionosféře a jejich souvislostí s kosmickými gama záblesky.

Z odborného hlediska lze témata workshopu rozdělit do teoretické, observační a experimentální části, které ovšem spojuje společný jmenovatel – astrofyzika vysokých energií. V teoretické oblasti badatelé diskutovali o kosmických gama záblescích, černých děrách, neutronových hvězdách a informacích získaných z družice ESA INTEGRAL. Experimentální oblast pokryla tři velké okruhy – pozemské autonomní dalekohledy, „pikosatelity“ a rentgenové kosmické dalekohledy (s výhledem na připravovanou družici ESA IXO). Vývoj robotických dalekohledů připomíná už dlouhá léta spíše závod, proto se přijely se stavem svých sítí robotických dalekohledů pochlubit týmy ze Španělska, Polska, Ruska a samozřejmě z České republiky. O projektu pikosatelitů – družic o velikosti čajové konvice – a o jejich ohromujícím potenciálu informoval jejich výzkumný šéf prof. Klaus Schilling z Wurzburgu, zatímco český tým předložil unikátní návrh miniaturního rentgenového teleskopu vhodného pro umístění na pikosatelit.

Účastníci setkání často zdůrazňovali obecný nedostatek informací pro daný výzkum z odlišných typů pří­-strojů. Také proto se workshop zaměřuje na zdánlivě nesouvisející oblasti optického a rentgenového pozorování vesmírných objektů. Prof. Giovannelli tento problém nazval výstižně potřebou „multifrekvenční analýzy“ a spolupráce projektů z rozsáhlého spektra zaměření.

Součástí workshopu byla též populární přednáška doc. René Hudce pro veřejnost. Podle ohlasu účast­níků workshopu se další setkání za rok bude opět konat v Karlových Varech a doufejme, že v podobně svěžím duchu jako letos.

MARTIN BLAŽEK,
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.,
České vysoké učení technické v Praze