ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Obsah, úvodník

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,

v polovině června skončilo první důležité období současného hodnocení pracovišť – příprava, redakce a odevzdání podkladových materiálů pro hodnocení Vašich pracovišť a jejich vědeckých pracovních útvarů. Jsem si vědom, že to nebyl úkol jednoduchý, vždyť hodnocení na úrovni jednotlivých pracovních skupin proběhlo Akademickým hodnotitelským grémiem naposledy v roce 1995. Jsem si také vědom, že z objektivních důvodů nebylo mnoho času, příprava podkladů přišla do hektického období zpracování dalších důležitých dokumentů, jako jsou grantové a programové soutěže, např. TA ČR. Pro řadu z nás je to i období posudků disertačních či jiných kvalifikačních prací, příprava studijních programů začínajících doktorských studentů, účasti na jednání panelů GA ČR a posuzování návrhů grantů a celé řady veledůležitých součástí běžného života vědecké komunity. Proto bych Vám chtěl poděkovat. Naprostá většina z Vás k tomuto mimořádnému úkolu přistoupila velmi svědomitě a odpovědně, jistě s vědomím, že se jedná o důležitý moment v životě AV ČR. Celý proces hodnocení našich pracovišť má však také důležitý aspekt vnější – současná legislativní úprava institucionálního financování výzkumných organizací je založena na nástroji, jemuž se dostalo, bůh ví proč, názvu „kafemlejnek“. Tento mechanistický princip, který již nyní prokazatelně deformuje poměry v naší vědě, výzkumu a kvalitním vzdělávání, AV ČR dlouhodobě a ústy v pořadí již čtvrtého předsedy kritizuje a odmítá. Výše zmíněná legislativní úprava institucionálního financování výzkumných organizací však také umožňuje nepřijmout tento princip a upravit institucionální financování výzkumných organizací na základě vlastního hodnocení. Proto je celý současný proces hodnocení pracovišť AV ČR a jejich vědeckých pracovních útvarů tak důležitý – vedle praktického a důležitého pohledu dovnitř Akademie je to také výraz dlouhodobého postoje AV ČR a pocitu její odpovědnosti za skutečně kvalitní vědu v České republice. Vedle Vás, vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, chci také poděkovat pracovníkům KAV, KNAV, kteří připravovali a připravují podklady v centru AV ČR. Část jejich práce najdete na www.lib.cas.cz/arl, kde můžete vidět výsledky nejen všech pracovišť, ale nyní i všech 406 vědeckých pracovních útvarů, tak jak byly pracovišti definovány. Je to poučná a zajímavá databáze, která se „upgraduje“ každý den, s každým novým záznamem druhdy proklínaného ASEP!
S těmito díky Vám přeji, aby Váš „způsob léta“ byl klidný a příjemný.

PETR RÁB,
Akademická rada AV ČR