ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > červ-srp  > Z Bruselu

Pět let činnosti kanceláře CZELO

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO), která od května 2005 zprostředkovává zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce a jejímž zřizovatelem je Technologické centrum AV ČR, oslavila páté výročí. Mezi gratulanty byli zástupci Evropské komise, dalších styčných kanceláří a bruselské výzkumné komunity a také velvyslankyně Milena Vicenová ze Stálého zastoupení ČR při EU.

Úvodem představila vedoucí CZELO Anna Vosečková aktuální personální složení kanceláře – zástupkyni Michaelu Vlkovou, manažera Martina Kašpárka a Janu Vaňovou z TC AV ČR a Lucii Vaškeovou z Masarykovy univerzity Brno, které se po dobu tří měsíců podílely na chodu kanceláře.

Svou podporu a poděkování za efektivní fungování kanceláře vyjádřil i náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vlastimil Růžička. CZELO označil za vlivnou a nezávislou organizaci, která všem výzvám dosud čelila se ctí a jež se zasloužila o zviditelnění českého VaV v Bruselu během českého předsednictví v Radě EU. Zdůraznil, že CZELO je strategickým nástrojem, jenž posiluje pozici českého výzkumu a začlenění do evropské spolupráce.

Významnou výzvou je zprostředkování informací o nových velkých výzkumných infrastrukturách, jako jsou např. ELI a CEITEC, jež mají v ČR vzniknout za přispění strukturálních fondů.

Úvahy, které před lety předcházely vzniku kanceláře, připomněla zástupkyně ředitele TC AV ČR Naďa Koníčková. Podle ní bylo nejtěžší najít správné lidi, kteří by zodpovědnou práci vykonávali co nejlépe. Cíle se povedlo dosáhnout – zaměstnanci TC, zvláště pak národní kontaktní pracovníci pro 7. RP, si totiž svou činnost bez kanceláře CZELO jen těžko představují.

LUCIE VAŠKEOVÁ,
stážistka v CZELO, Masarykova univerzita