ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Program pro špičkové vědce

Jihomoravský kraj otevírá ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. (JCMM) druhou výzvu pro podávání žádostí o dotaci v programu SoMoPro – South Moravian Programme for Distinguished Researchers (Jihomoravský program pro špičkové vědce).

10_1.jpg

První fázi programu SoMoPro autoři plánují na čtyři roky s celkovým rozpočtem 3,88 milionu eur. O jeho kofinancování ze 7. rámcového programu pro vědu a výzkum Evropské komise – Programu People (Akce Marie Curie), a to ve výši 1,55 milionu eur, požádal Jihomoravský kraj Evropskou komisi. Program SoMoPro, který Evropská komise vyhodnotila pozitivně, byl oficiálně zahájen 1. dubna 2009. Jeho hlavním cílem je přispět k zapojení jihomoravských vědecko-výzkumných pracovišť do světového výzkumu. V rámci úspěšných projektů získají zahraniční a čeští špičkoví vědci, kteří působí v zahraničí, finance na pobyt ve veřejných vědecko-výzkumných institucích v jihomoravském regionu.

10_5.jpg

Uzávěrka pro podávání žádostí o dotaci v rámci druhé výzvy je 25. srpna 2010; o dotaci mohou z programu SoMoPro žádat příchozí vědci ve spolupráci s hostitelskou vědecko-výzkumnou institucí v Jihomoravském kraji. Dotace získají na základě výsledků veřejné soutěže, kterou vyhodnotí mezinárodní evaluátoři. Podporovány budou přírodovědecké a technické obory.

10_4.jpg

Program nabízí dvě grantová schémata – pro příchod zahraničních vědců a pro reintegraci vědců českých. V případě zahraničních vědců zahrnuje finanční příspěvek náklady na mzdu, mobilitu a cestovní náklady, vědeckou činnost a režijní náklady výzkumné instituce. V případě reintegrujících se českých vědců zahrnuje náklady na mzdu, vědeckou činnost a režijní náklady vědecké instituce. O grant může zažádat pracoviště veřejné vědecko-výzkumné instituce v JMK a vědec, který je držitelem titulu Ph.D. nebo má alespoň čtyřletou praxi ve vědě a výzkumu. Jednat se bude o dlouhodobé pobyty v regionu, a to na dobu jednoho až dvou roků. Více informací o vstupních podmínkách i celém programu naleznete na http://jcmm.cz/cz/somopro/informace-pro-zadatele/.

10_3.jpg

Program SoMoPro, který vzniká v rámci Regionální inovační strategie JmK – RIS 3 (viz www.ris3.cz), navazuje na projekty vědecko-výzkumných institucí v JMK, které plánují rozšíření a zkvalitnění vědecko-výzkumných kapacit v kraji. Jmenovitě jde např. o Mezinárodní centrum klinického výzkumu, jež navazuje spolupráci s prestižní Mayo Clinic (USA) v oblasti výzkumu, prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění, nebo o Středoevropský technologický institut (CEITEC), zabývající se výzkumem a vývojem v oblastech biotechnologií, pokročilých materiálů a technologií.

EVA JANŮ,
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

10_2.jpg