ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > červ-srp  > Obhajoby

Vědecký titul "doktor věd"

Vědecký titul „doktor věd“ byl zřízen usnesením XXI. zasedání Akademického sněmu dne 18. prosince 2002. Uděluje ho Akademie věd ČR na základě článku 62 Stanov AV ČR schválených Usnesením vlády České republiky č. 614 ze dne 24. května 2006. Tento titul mohou získat pracovníci, kteří vytvořili závažné, vědecky originální práce důležité pro rozvoj bádání a jsou vědeckými osobnostmi ve svém oboru. Ke dni 30. června 2010 bylo uděleno 73 titulů „doktor věd“.

16_1.jpg
Všechna fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš předal 26. května 2010 v reprezentativní dvoraně Knihovny AV ČR prestižní doktoráty 13 badatelům, které Akademie uděluje již od r. 2003. Slavnostní setkání moderovala prof. Eva Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Vynikající badatelé titul získávají jako uznání zvláště vysoké vědecké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. AV ČR uděluje vědecký titul na základě rozhodnutí Vědecké rady AV ČR, které je podloženo výsledky náročného řízení.

16_2.jpg

Diplomy doktorů věd obdrželi:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
doc. RNDr. Petr Bouř, CSc., DSc.
RNDr. Jiří Buršík, CSc., DSc.
prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.
PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc.
PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.
PD RNDr. Stanislav Kopřiva, Ph.D., DSc.
RNDr. Libor Matějka, CSc., DSc.
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
doc. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc.
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc.
RNDr. Radan Slavík, Ph.D., DSc.
Michal Šumbera, CSc., DSc.

16_3.jpg

Od července letošního roku se budete moci na stránkách Akademického bulletinu setkávat s příspěvky nově jmenovaných doktorů věd. Autoři budou sami seznamovat s badatelsky a společensky významným a zároveň zajímavým přínosem prací, za které jim byl titul udělen. Informace, které tak poskytnou vědecké obci i veřejnosti, se jistě stanou i jedním z prostředků propagace vědecké excelence.

IVANA STŘÁLKOVÁ,
Kancelář Akademie věd ČR