ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > červ-srp  > Ocenění

To nejlepší z vědecké literatury opět v Lužanech

Předávání ocenění původním knižním pracím z oblasti vědecké a odborné literatury publikovaným v tuzemsku za rok 2009 – Ceny Josefa Hlávky – se letos 21. června na zámku v Lužanech rozrostlo o první ročník Ceny Milana Sojky za ekonomii. Nadace Český literární fond a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových společně udělují tyto ceny od roku 1993, i když poprvé byla Hlávkova cena udělena už za rok 1991.


Všechna fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zámek v Lužanech u Přeštic zakoupil Josef Hlávka r. 1886 a přestavěl ho podle vlastních plánů.

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu je v duchu jeho mecenášské tradice spojena s finanční částkou 45 000 Kč. Letos se o ni ucházelo 76 prací, o jejichž vysoké odborné kvalitě svědčí, že v prvním kole jich bylo vyřazeno pouze 11. Porota tak musela vybírat na základě posudků, náročné rozpravy a hlasování, než mohl být v sále Českého kvarteta lužanského zámku vyhlášen v oboru vědecké literatury vítězný titul Kouzlo čísel. Od velkých objevů k aplikacím (vyšlo s podporou AV ČR v Nakladatelství Academia). Jeho autoři jsou prof. Michal Křížek, prof. Lawrence Sommer a doc. Alena Šolcová.

V oblasti lékařských věd získal cenu MUDr. Václav Vyskočil za práci Osteoporóza a ostatní nejčastější metabolická onemocnění skeletu (vydalo nakladatelství Galén).

Problematice kostí, jež vtipně uvedl předseda poroty prof. Jaroslav Blahoš jako „fosforečnan vápenatý, vědrem vody rozbřednatý“, zůstala věrná i oblast věd o živé přírodě, v níž cenu získali doc. Václav Smrčka, RNDr. Vítězslav Kuželka a prof. Ctibor Povýšil za Atlas chorob na kostních preparátech. Horní a dolní končetiny, Atlas of Diseases in Dry Bones. Upper and Lower Extremities (Nakladatelství Academia).


Předávání cen se uskutečňuje v největším sále lužanského zámku, který nese název Českého kvarteta. Na snímku doc. Václav Smrčka, RNDr. Vítězslav Kuželka a prof. Ctibor Povýšil.

Mecenášovo sídlo se stalo tentokrát také svědkem udělení nové Ceny Milana Sojky, jejímž úkolem je podpora rozvoje v oblasti společenských věd a uctění památky vynikajícího vysokoškolského učitele a představitele nezávislého ekonomického vědeckého myšlení prof. Ing. Milana Sojky, CSc. Založily ji společně Vysoká škola ekonomiky a managementu, o. p. s., a Národohospodářský ústav Josefa Hlávky a jejím prvním nositelem se stal Ing. Václav Klusoň, DrSc., za studii Moderní korporace v soudobém kapitalismu.

Slavnostní chvíle završil předseda nadace prof. Václav Pavlíček, když pogratuloval prof. Blahošovi k výz­namnému životnímu jubileu, a dále koncert hudebních pedagogů – profesorského Thuri Ensemble – v zámecké kapli, tradiční prohlídka zámku s původním vybavením podle Hlávkových návrhů, a protože počasí dovolilo, i příjemné osvěžení pod staletými stromy v zámeckém parku.


Koncert v kapli zasvěcené Panně Marii, sv. Václavu a sv. Antonínovi

Nadace Český literární fond uděluje navíc Výroční ceny za původní českou literaturu, vědeckou a odbornou literaturu, propagaci knižní kultury, divadelní a rozhlasovou tvorbu a filmovou a televizní tvorbu. Tuto cenu v oboru vědecké a odborné literatury obdrželi letos Petr Sommer, Dušan Třeštík in memoriam, Josef Žemlička a kolektiv autorů za knihu Přemyslovci, budování českého státu, kterou vydalo nakladatelství Lidové noviny.

MARINA HUŽVÁROVÁ