ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Stipendia Fulbrightova programu

Komise J. Williama Fulbrighta v České republice upozorňuje na soutěž o stipendia Fulbrightova programu vyhlášená na akademický rok 2011–2012. Program, který patří k nejprestižnějším vzdělávacím aktivitám na světě, založil v roce 1946 americký senátor J. William Fulbright. Jedním z cílů je prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání a výzkumu zvyšovat porozumění mezi Spojenými státy americkými a partnerskými zeměmi.

15_1.jpg

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny
Podmínkou pro jeho získání je titul Ph.D. nebo jeho starší ekvivalent (v případě lékařských oborů dostačuje druhá atestace či osvědčení o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004 Sb.), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. října na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti naleznete na http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/stipendium-pro-pobyt-vedcu-a-prednasejicich.shtml.

Fulbright-Masarykovo stipendium
Toto stipendium je určeno pro ty zástupce akademické obce, kteří jsou kromě svého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) Komise uděluje ve dvou kategoriích: pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry a před dosažením titulu Ph.D.; pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů s druhou atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004 Sb. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. prosince na následující akademický rok. Stipendium lze získat na dobu tří až deseti měsíců. Podrobnosti naleznete na http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium.shtml.

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR
Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v České republice mohou v kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a badatelů z USA, kteří v ČR každoročně jeden nebo dva semestry přednášejí, či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu. Jejich aktualizovaný seznam pro rok 2010–2011 naleznete během srpna 2010 na webových stránkách http://www.fulbright.cz/soucasni-stipendiste/index.shtml.
Pokud má univerzita v České republice na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, musí americký přednášející včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou vždy 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti naleznete na http://www.cies.org/us_scholars/.

Vedle dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející byl ustaven ještě Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu dvou až šesti týdnů) v oborech: americká studia, antropologie/archeologie, biologie, ekonomie, fyzika, chemie, informační technologie, knihovnictví, matematika, mediace a řešení konfliktů, městské plánování, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikový management, politologie/veřejná správa, právo, sociologie a sociální práce, technické vědy, výuka angličtiny/aplikovaná lingvistika (pouze pro projekty zaměřené na tvorbu osnov či další profesní růst vyučujících), zemědělství, žurnalistika a komunikace. Univerzity či akademická pracoviště v ČR mohou požádat o specialistu formulářem Call for Appointment – viz http://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-vedecke-instituce/index.shtml.

Podrobnosti o programech lze získat na adrese Komise J. W. Fulbrighta: Táboritská 23, 130 87 Praha 3, tel. 222 729 987, e-mail: rambouskova@fulbright.cz; http://www.fulbright.cz. Přihlášky žadatelů se podá­vají pouze on-line.

HANA RAMBOUSKOVÁ,
Komise J. W. Fulbrighta