ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Česká hlava 2009

Možnost léčby poraněné míchy pomocí kmenových buněk, software na převod mluveného slova do psané podoby, unikátní přístroje na zjišťování přítomnosti jedovatých látek i v extrémně malém množství či počítačový model pochodů uvnitř jaderného reaktoru. Taková byla témata prací, které se ucházely o prestižní ocenění pro české vědce Česká hlava.

Josef Koutecký
The Czech Head awards were launched as a Czech analogy of Nobel Prize. The council has awarded seven prizes to top Czech scientists on November 16. One of them was oncologist Josef Koutecký who was awarded for his life achievement.
Foto: David Marvan, SSČ

Národní cenu vlády Česká hlava za celoživotní vědecké dílo převzal 16. listopadu 2009 na půdě VŠE v Praze zakladatel české dětské onkologie prof. Josef Koutecký. Cenu Patria za mimořádné výsledky v oblasti moderní imunogenetiky získal prof. Jan Klein. Docent Jiří Homola z Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR obdržel cenu Invence za výzkum a vývoj ­optických biosenzorů. Studentská ocenění převzali MUDr. et MDDr. Jiří Šedý (Ústav experimentální medicíny AV ČR), jenž se zabývá výzkumem možností léčby poranění míchy s využitím kmenových buněk, a Ing. Milan Hanuš (Západočeská univerzita v Plzni) za numerický model transportu neutronů v jaderných reaktorech. Cenu předsedy Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace obdržel popularizátor vědy dr. Jiří Grygar z Fyzikálního ústavu AV ČR, který však toto ocenění odmítl s tím, že „poslední publikované návrhy a do­po­ručení RVEVI mohou dokonce v příštích letech ohrozit samotnou existenci Akademie věd […]“. (Úplné vyjádření Jiřího Grygara čtěte na http://abicko.avcr.cz/cs/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0262.html. Současně se omlouváme za neúplnou informaci v AB 11/2009 na str. 31.)

red