ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > prosinec  > Ocenění

Čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd ČR

Čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd ČR převzala dne 25. listopadu 2009 Božena Šléglová za mimořádné aktivity v oblasti organizování vědy a zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje.

Čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd ČR převzala Božena Šléglová.
© Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Paní Božena Šléglová pracovala od roku 1962 v bývalém Úřadu prezidia ČSAV, kde úspěšně vykonávala organizačně-administrativní funkce v různých útvarech sekretariátu prezidia, v účtárně provozního odboru Ústřední správy pracovišť ČSAV a v oddělení Interkosmos SÚJV Dubna. V roce 1992 byla jako jedna z nejschopnějších a nejzkušenějších pracovnic jmenována do funkce vedoucí sekretariátu posledního předsedy ČSAV akademika O. Wichterleho. Vedením sekretariátu byla pověřena i v nově vzniklé AV ČR, kde pracovala dalších 17 let ke spokojenosti R. Zahradníka, H. Illnerové, V. Pačesa, J. Drahoše. Organizačně-administrativní dimenze své funkce výrazně překročila zejména schopností navazovat dobré vztahy s představiteli i dalšími pracovníky státních orgánů, vysokých škol a ostatních institucí, jejichž spolupráce a pomoc byly pro AV ČR významné. Díky těmto výjimečným kvalitám přímo i nepřímo přispěla k úspěšnému řešení řady problémů, jimž AV ČR čelila.

red