ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

PF 2010

PF 2010


Vážení přátelé,
příznivci a čtenáři Akademického bulletinu,

jeden z nejdramatičtějších roků v dosavadní historii Akademie věd České republiky se chýlí ke konci. Byl to rok plný událostí, rok mimořádných obav o budoucnost Akademie i určitých tribun pod otevřeným nebem zejména mladých vědců na podporu vědy, kultury i společenského klimatu u nás. Rok purifikace vztahů s vysokými školami, rok solidarity zahraničních badatelských institucí, první funkční rok předsedy Jiřího Drahoše naplněný náročnými úkoly spíše na politickém kolbišti než v Akademii samé.

Všem lidem, kteří své povolání a zájem spojili s vědou, bychom do nového roku rádi popřáli, aby měli na svou badatelskou práci co největší klid a dostatek prostředků. Přejeme vědkyním a vědcům, aby mohli plně soustředit síly směrem k novým objevům, jež přinesou prospěch celé zemi.Marina Hužvárová
s kolektivem redakce