ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍÚstav státu a práva AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst

dvou výzkumných pracovníků.

Požadavky:
ukončené vysokoškolské studium v oboru právo v magisterském studijním programu nebo vyšší
(popř. ekvivalentní vzdělání získané na vysoké škole v zahraničí);
aktivní znalost nejméně jednoho cizího jazyka;
dlouhodobý zájem o teoretickou reflexi problémů tvorby a aplikace práva
ve vnitrostátní i mezinárodní perspektivě;
vítán je zájem o interdisciplinární přístupy ke zkoumání práva, zejména o politické,
sociální či jazykové determinanty aplikace a působení práva.

Nabízíme:
možnost podílet se na naplňování a definování výzkumných záměrů ÚSP AV ČR a jeho další činnosti a přispívat tak k celkovému rozvoji právního výzkumu v České republice a určování jeho směrů;
podporu výzkumné, publikační, přednáškové a další relevantní činnosti výzkumného pracovníka;
podporu mezinárodní spolupráce a výměně vycházející z iniciativy výzkumného pracovníka;
odměňování podle platných předpisů AV ČR v závislosti na dosaženém kvalifikačním stupni;
příspěvek na stravování a příspěvky ze sociálního fondu.

Podávání přihlášek:
Přihlášky do výběrového řízení přijímá sekretariát ÚSP AV ČR na adrese Národní 18, 116 00 Praha 1,
anebo na elektronické adrese ilaw@ilaw.cas.cz, a to do 31. 12. 2009 včetně.
K přihlášce přiložte strukturovaný životopis s údaji o úrovni jazykových znalostí, stručný motivační dopis, doklad o dosaženém vzdělání (postačí neověřená kopie) a případně přehled dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné relevantní činnosti.Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Kabinet studia jazyků

Chystáte se na studijní pobyt, konferenci nebo jinou formu služební cesty do zahraničí? Připravili jsme pro Vás opět intenzivní,
tzv. předvýjezdové kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny v týdnu od 25. 1. do 29. 1. 2010.

Uzávěrka přihlášek je 15. 1. 2010 (nebo do plného obsazení kurzů).

Rozřazovací test bude zadán všem při zahájení kurzu 25. 1. 2010.

Bližší informace i přihlášku ke stažení naleznete na našich internetových stránkách www.langdpt.cas.cz.Pražská skupina SVU pořádá

4. ledna 2010 v 17:00 hodin koncert Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční.
Kostel sv. Vojtěcha, Nové Město, Praha 1.
Účinkuje sbor Gaudium pod vedením Ing. V. Součka. Vstupné dobrovolné.

14. ledna 2010 v 17:00 hodin setkání s prof. PhDr. Zdeňkem Slukou a prezentaci jeho pamětí
Jdi po skryté stopě.
Budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 206.