ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > prosinec  > Obálka

Nové knihy

MINIMA MORALIA
Reflexe z porušeného života

„Truchlivá věda, z níž něco nabízím své­mu příteli,“ uvádí autor čtenáře do svých úvah, „se týká oblasti, jež od nepaměti pla­tila za vlastní obor filosofie, avšak od pro­mě­ny filosofie v metodu propadla inte­lek­tuální neváženosti, krasořečné svévoli a nakonec zapomnění: nauky o správném životě.“
Adorno, T. W., edice Europa, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
MINIMA MORALIA

WALDHEIMSKÁ IDYLA
Milada Marešová byla na­daná a úspěš­ná prvo­re­publiková malířka a ilus­trá­torka. Po mnichovské anexi začala spolupraco­vat s ilegálním časopi­sem V boj. Za svou účast v odboji byla v roce 1940 zatčena gestapem a odsou­zena ke 12 letům kázni­ce. Pobyt ve vězení sugestivně popisuje ve své knize vzpo­mí­nek, která obsahuje i řadu dosud nepubli­kovaných kreseb.
Marešová, M., edice Paměť, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
WALDHEIMSKÁ IDYLA

HITLERŮV KAT NA VÝCHODĚ
Odilo Globocnik

Na SS-Brigadeführera Odila Globocnika, jednoho z nejkrutějších válečných spolu­pacha­telů Adolfa Hitlera a Heinricha Himmlera, zapomněli prakticky všichni, ku­podivu i Izraelci a Poláci. A to navzdory skutečnosti, že byl jedním z nejkrutějších vrahů Židů a Poláků, jež zrodilo 20. století. Biografie, opírající se o vyčerpávající výzkum, rozhovory a primární dokumenty, přináší ucelený pohled na jeho život.
Poprzeczny, J., edice Stíny, Academia, Praha 2009. Vydání 1.
HITLERŮV KAT NA VÝCHODĚ

SKRYTÁ POSELSTVÍ VĚDY
Rozhovory s vědci

Skrytá poselství vědy jsou výborem rozhovorů s významnými českými vědci z prostředí Akademie věd ČR a vysokých škol, které vznikaly během let 2000–2009 v redakci Akademického bulletinu, měsíčníku Akademie věd ČR. Rozhovory jsou rozděleny do čtyř tematických okruhů – hry vědy, věda jako tajemství, znamení doby a stopy dějin. Autorka prostřednictvím zvídavých otázek pomáhá čtenářům nahlížet do tajemných zákoutí vědeckého bádání. Zpovídala například fyzioložku Helenu Illnerovou, astrofyzika Jiřího Grygara, historiky Františka Šmahela a Dušana Třeštíka, geologa Václava Cílka, subjaderného fyzika Jiřího Niederla či dětského psychologa Zdeňka Matějčka a mnohé další špičkové české vědce. Vznikla tak poutavá kniha určená hloubavým lidem každého věku. Kniha, která přinese radost ze sdíleného poznávání a přivede nás k přemýšlení nad dnešním světem a našem poslání v něm.
Daníčková, S., Academia, Praha 2009. Vydání 1.
SKRYTÁ POSELSTVÍ VĚDY


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V LISTOPADU 2009

 1. Janoušek, P. – Kritikova abeceda (s podporou Ministerstva kultury ČR)
 2. Černý, V. – Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách
 3. Habibová, C. – Francouzská ­galantnost
 4. Studnička, M. – Kapradiny – Atlas domácích a exotických druhů (s podporou AV ČR)
 5. Vochala, J. – Konfucius v zrcadle sebraných výroků (s podporou AV ČR)

Tituly ostatních nakladatelů:
 1. Tenkrát na východě – Češi očima fotografů 1948–1989, Kant
 2. Glenny, M. – McMafie, Dokořán
 3. Hejdánek, L. – Havel je uhlík, Knihovna Václava Havla, o. p. s.
 4. Pick, M. – Stát blahobytu, nebo kapitalismus?, Grimmus
 5. Malia, M. – Lokomotivy dějin, CDK

Knihkupcův tip:

 • Pithart, P. – Devětaosmdesátý, ­Academia

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1