ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > listopad  > Ocenění

Cena pro astrofyzika a popularizátora vědy Jiřího Grygara

Jiří Grygar
© Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Rada pro výzkum, experimentální vývoj a inovace udělila dr. Jiřímu Grygarovi cenu za mimořádné vědecké výsledky a popularizaci vědy.
Jiří Grygar se jako vědecký pracovník Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., podílí na výzkumu kosmického záření extrémních energií na mezinárodní observatoři Pierra Augera v argentinské pampě. Významně přispěl k poznání meteorických rojů a komet, těsných dvojhvězd, nov, pulsarů a neutronových hvězd. Podílel se též na vývoji nových metod pozorování vesmíru. Zastupuje ČR v Komitétu uživatelů Evropské jižní observatoře v poušti Atacama v Chile. Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR.

Poznámka redakce:

AKTUÁLNĚ:
Dr. Jiří Grygar veřejně vyjadřuje svůj kritický postoj ke způsobu, jakým o financování vědy rozhoduje Rada pro výzkum, experimentální vývoj a inovace.  Z tohoto důvodu cenu RVEVI odmítl.

red