Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > listopad  > Ocenění

Doctor honoris causa

Josef Syka
© Gabriela Adámková, Akademický bulletin

Ruská akademie věd (RAV) udělila prof. MUDr. Josefu Sykovi, DrSc., z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., titul doctor honoris causa. O jeho udělení rozhodla 13. ledna 2009 biologická sekce RAV. Diplom předal prof. Sykovi zástupce RAV, člen--korespondent, prof. Jacob A. Altman jako ocenění spolupráce s laboratoří fyziologie sluchu Ústavu fyziologie I. P. Pavlova RAV v St. Petěrburku. Výsledky společného výzkumu, který se
zaměřuje na sledování činnosti nervových buněk sluchového systému, byly publikovány v mezinárodních impaktovaných časopisech.

red