Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍVyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště

Rada pracoviště Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.,
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:

  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
  • vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru fyziky, fyzikálního nebo elektrotechnického inženýrství;
  • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
  • organizační schopnosti a zkušenosti;
  • jazykové znalosti;
  • morální bezúhonnost.


Přihlášku se stručným životopisem včetně přehledu dosavadní praxe, doklady o dosažené kvalifikaci, popis hlavních cílů při řízení ústavu v rozsahu jedné stránky A4 a seznam hlavních vědeckých prací zasílejte písemně na adresu:
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Za Slovankou 1782/3
182 00 Praha 8

nejpozději do 10. prosince 2009.

Předpokládá se, že při případném osobním pohovoru před výběrovou komisí kandidát prokáže svou znalost problematiky ústavu a přednese podrobnější představu o záměrech, které by ve funkci ředitele chtěl realizovat.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

si Vás dovoluje pozvat na přednášku
z cyklu Zvané přednášky na ÚOCHB 2009/The IOCB Invited Lectures 2009

A Single Molecule Device per Mechanics or Logic Gate Machinery

prof. Christian JOACHIM

Center for Material Elaboration & Structural Studies (CEMES-CNRS), Toulouse, Francie

Přednáška se koná dne 25. listopadu 2009 od 10:00 hod.
v přednáškovém sále Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
Flemingovo náměstí 2, Praha 6.

Bližší informace: RNDr. Irena G. Stará, ÚOCHB AV ČR,
tel.: 220 183 315, e-mail: stara@uochb.cas.czwww.uochb.czPražská skupina Společnosti pro vědu a umění
Vás srdečně zve

ve čtvrtek 10. prosince 2009 na prezentaci nových odborných publikací prof. Jiřího Marvana.

Setkání se koná od 17:00 hod. v budově Akademie věd ČR,
Národní 3, Praha 1, místnost č. 206, 2. patro.

Vstup volný.