Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

MAC'09 poprvé v České republice

V areálu Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., v pražské Krči se ve dnech 1.–3. října 2009 konal EMBO Workshop na téma Apoptosis, Mitochondria and Cancer (MAC’09). Konference se zúčastnilo na 135 delegátů, z toho asi 35 z České republiky a 100 z celého světa včetně zemí, jako jsou Nový Zéland, Austrálie, Japonsko, Singapur či USA, Kanada a Mexiko.

Symposium zahájil a hosty uvítal Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu AV ČR.
Symposium zahájil a hosty uvítal Jiří Neužil z Biotechnologického ústavu AV ČR.
Všechna fota: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Konference se zaměřila na úlohu mitochondrií jako cílů působení protinádorově účinných látek a jejich roli v karcinogenezi. Důvodem tohoto zaměření symposia byly nedávné objevy, které poukázaly na mitochondrie jakožto subcelulární struktury, jež mohou vědci využít jako cíl pro nová a velmi účinná farmaka užívaná v protinádorové terapii. Tento nový trend je obzvláště zajímavý v kontextu nedávno publikovaných studií v časopise Science. Autoři v nich dokládají, že nádory stejného typu se u různých pacientů výrazně liší v množství a typech mutací. Protinádorové látky fungující na bázi interakce s jedním receptorem či jednou signální drahou se proto jeví jako potenciálně neúčinné. Z tohoto důvodu se zdá, že látky, které zabíjejí rakovinnou buňku (selektivně) tak, že narušují mitochondriální funkci (neboť mitochondrie jsou pro růst maligních buněk nezbytné), jsou potenciálně velmi účinnými protinádorovými látkami. Překonávají totiž problémy spojené s řadou mutací, které velmi často komplikují léčbu.

Přednáška významného představitele světové vědy Quido Kroemera z Francie měla u účastníků velký ohlas.
Přednáška významného představitele světové vědy Quido Kroemera z Francie měla u účastníků velký ohlas.

Symposium zahájil hlavní přednáškou prof. Guido Kroe­mer z Francie, jenž je jedním z nejvýznačnějších představitelů světové vědy, což lze například dokumentovat Hirschovým indexem 109 a více než 43 000 citacemi. Jeho přednáška Mitochondria as therapeutic target se zaměřila na nosné téma celého symposia a měla u účastníků velký ohlas. Součástí konference bylo pět plenárních přednášek od vědeckých pracovníků ze Spojeného království (prof. E. Gottlieb), USA (prof. St. Clair), Německa (prof. K.-M. Debatin), Švédska (prof. B. Zhivotovsky) a Austrálie (prof. Y. Huang). Dále zahrnovala 24 delších a 15 kratších prezentací a samozřejmě i sekci plakátových sdělení (celkem 47 příspěvků). Určitým specifikem bylo zařazení ‚diskusních sekcí‘, tzv. „round-table discussions“, a to ke konci prvního a druhého dne. Tyto sekce moderoval panel složený z významných řečníků v předchozích sekcích v čele s profesory G. Kroemerem a K.-M. Debatinem. Během těchto hodinu trvajících bloků vědci neformálně diskutovali na téma předcházejících sekcí.

Pozitivní stránkou nebyla pouze velmi vysoká kvalita ústních prezentací, ale i velká účast mladších vědeckých pracovníků, zejména z řad doktorandů z celého světa. V souladu s doporučením EMBO jsme poskytli 20 „travel fellowships“ ve výši 400 eur na jednoho mladého účastníka. Bylo příjemné sledovat zanícené diskuse mladých se zkušenými odborníky. Nutno podotknout, že většina doktorandů zpracovala velmi kvalitní plakátová sdělení. Lze říci, že konferenci charakterizovala velice dobrá rovnováha mezi věhlasnými a ‚ostřílenými‘ vědeckými pracovníky a mladými nadějnými Ph.D. studenty, což též přispělo k poměrně dynamické ‚společenské‘ složce konference. Mezi neobvyklé zážitky patřil houslový koncert prof. H. Neumanna, jednoho z účast-níků symposia, jenž je světovým odborníkem v oboru neoplastických chorob periferní nervové soustavy.

MAC09

Vedle možnosti získat nejnovější informace z dynamicky se rozvíjející vědní disciplíny a navázání nových kontaktů bylo toto symposium také ideální příležitostí pro prezentaci pracovišť Akademie věd České republiky. Na přípravě konference se podílel tříčlenný výbor, který spolutvořili prof. Jiří Neužil (Biotechnologický ústav AV ČR), doc. Alois Kozubík (Biofyzikální ústav AV ČR) a dr. Ladislav Anděra (Ústav molekulární genetiky AV ČR). O administrativní a společenskou složku se neobyčejně dobře starala dr. Šárka Takáčová (Ústav molekulární genetiky AV ČR). Symposium se konalo v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR, přičemž přednášky se konaly ve zbrusu novém Haškově auditoriu. Zahraniční účastníci byli s konferencí velice spokojeni, a to jak s vědeckou složkou, tak i s organizačním zajištěním. Někteří z nich vyjádřili obdiv novým prostorám ústavu, který přispěl ke zviditelnění českého vědeckého prostředí ve světě. Za to jsme jako pořadatelé velmi rádi.

Závěrem lze konstatovat, že EMBO Workshop, který se poprvé konal na území České republiky, zaznamenal výrazný úspěch. V současné době plánujeme další podobnou konferenci (zaměřenou na opravy DNA a rakovinu), a sice jako satelitní symposium velice prestižní konference European Cell Death Organization. Zároveň plánujeme spolu s účastníky ze Singapuru uspořádat v roce 2011 konferenci MAC’11, jež se bude konat na území Singapuru a bezpochyby naváže na velmi úspěšný EMBO Workshop MAC’09. Více informací naleznete na webových stránkách www.mac09.cz.

JIŘÍ NEUŽIL, BTÚ AV ČR, v. v. i.,
LADISLAV ANDĚRA, ÚMG AV ČR, v. v. i.
a ALOIS KOZUBÍK, BFÚ AV ČR, v. v. i.