ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > březen  > Další obsah

Zemřel Jiří Velemínský

Obrázek k článku 

Dne 23. února 2008 zemřel RNDr. Jiří Velemínský, DrSc., zakládající člen Učené společnosti České republiky. Patřil k našim předním vědcům. V českých zemích začal jako jeden z prvních studovat rostlinnou genetiku na molekulární úrovni a dovedl tento obor na špičkovou světovou úroveň. Po roce 1989 zastával četná organizační místa ve vědě, jednu dobu před vznikem Akademie věd České republiky v roce 1993 a krátce poté stál i v čele této organizace. Opakovaně byl ředitelem Ústavu experimentální botaniky Akademie a v letech 2001–2005 místopředsedou Akademie zodpovědným za vědy chemické a biologické. Ve své práci a ve všech svých funkcích byl svrchovaně zodpovědný, poctivý, spravedlivý, ale přitom laskavý, čestný a tvůrčí. Za jeho vysoce významný přínos světové rostlinné genetice a organizaci vědeckého života v českých zemích po roce 1989 mu Akademie věd České republiky udělila nejvyšší ocenění, které má – medaili De Scientia et Humanitate Optime Meritis. Málokdo si ji zasloužil tolik jako Jiří Velemínský. Věděli jsme celou dobu, že mezi námi žije největší rytíř ducha, jakého jsme mohli poznat, člověk výsostně šlechetný, skromný a statečný. O to více litujeme, že jsme ho, a s námi celá česká věda, ztratili.

Helena Illnerová,
předsedkyně AV ČR v letech 2001–2005