ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > březen  > Ocenění

ČESTNÁ OBOROVÁ MEDAILE JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

Obrázek k článku 

Dne 22. 1. 2008 převzal prof. S. L. Moshé z rukou předsedy AV ČR prof. V. Pačesa Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicinských vědách.

S.L.Moshé je profesorem neurologie, pediatrie a neurověd na Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva University, New York. Svůj čas dělí mezi klinickou práci v dětské neurologii a základní výzkum. Do USA přišel v roce 1973 z Řecka po promoci na lékařské fakultě Národní university v Aténách. Absolvoval školení na čtyřech špičkových pracovištích a po 6 letech zakotvil na svém současném pracovišti, kde vybudoval experimentální laboratoř. Hned jeho první práce znamenaly základní přínos pro patofyziologii epilepsií v dětském věku. Prokázal, že mechanismy, které zastavují epileptický záchvat dozrávají v mozku později než excitační mechanismy, jejichž převaha je podstatou téměř všech epileptických záchvatů. Jeho nálezy jednak vysvětlily důvod vysokého výskytu epileptického statu (dlouhotrvajících záchvatů) u kojenců a batolat, jednak nasměrovaly další výzkum možností léčby. Tři publikace z roku 1991 (společně s G.Holmesem a P.Marešem) podaly přehled tehdejšího stavu výzkumu epileptických fenoménů v nezralém mozku. V laboratoři prof.Moshého se vystřídala řada českých pracovníků, pět z nich na dlouhodobém pobytu. Během těchto pobytů vznikla řada společných publikací a lze předpokládat, že tato řada ještě není zdaleka ukončena.

Prof.Moshé získal řadu ocenění v USA i na mezinárodním poli, své nesporné organizační schopnosti uplatňuje v současné době jako generální sekretář Mezinárodní ligy proti epilepsii.

Od našeho prvního (víceméně náhodného) setkání v roce 1985 jsem měl možnost spřátelit se s prof. Moshém a zjistit, že je nejenom vynikajícím dětským neurologem, vědcem a organizátorem, ale také sportovcem, který se se stejnou energií jako práci věnuje i sportu a je výborným spoluhráčem v basketbalovém i fotbalovém týmu.

PAVEL MAREŠ,
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.