ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > březen  > Ocenění

DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS

Obrázek k článku 

Dne 20. prosince 2007 převzala z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Václava Pačesa čestnou medaili AV ČR De Scientia et Humanitate Optime Meritis prof. Hellena Illnerová, která je významnou osobností v oblasti fyziologie a neuro­biologie. Hlavním oborem jejího odborného zájmu je časový program savců včetně člověka, tj. řízení a molekulární mechanismy cirkadiánních, tj. zhruba denních rytmů a rytmů sezonních a jejich synchronizace s vnějším dnem. Publikovala přes 130 článků v impaktovaných časopisech, monografii a kapi­tol v knihách; dle databáze ISI je od r. 1981 veškerý ohlas na tyto práce vyšší než 2800, s H-indexem 29.

Profesorka Illnerová je zakládající členkou Učené společnosti České republiky, členkou Vědecké rady AV ČR, předsedkyní Komise pro etiku vědecké práce a členkou řady významných mezinárodních institucí jako např. Evropského poradního výboru pro výzkum a Velké poroty pro Descartovu cenu EU za výzkum, Poradního výboru Společnosti pro výzkum biologických rytmů se sídlem v USA, výboru Klubu melatoninu se sídlem ve Francii apod. V období 1993–2001 zastávala post místopředsedkyně Akademie věd Čes­ké republiky, posléze v letech 2001–2005 působila jako její předsedkyně.

Jako výraz uznání jejího příspěvku k poznání časového systému živočichů, pedagogického působení i organizačních zásluh na poli vědy byla Heleně Illnerové udělena i řada dalších poct, mimo jiné cena Československé fyziologické společnosti, cena České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Senior Fellowship Award v oblasti neurověd (Fogarty Centrum při Národním ústavu zdraví v USA), členství v Academii Scientiarum et Artium Europaea, medaile Slovenské akademie věd Nummum Academiae Memorialem Tribuit, Medaile MŠMT 1. stupně a řada medailí vysokých škol.

V současnosti je předsedkyní české komise pro UNESCO, členkou vědecké rady UK a tří jejích fakult, vědecké rady Masarykovy univerzity a Fyzio­logického ústavu AV ČR a členkou Rady Národního muzea.

Prof. H. Illnerová je nositelkou státního vyznamenání ČR Medaile Za zásluhy II. stupně a fran­couzského státního vyznamenání důstojník řádu Akademických palem.

-red-