ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > březen  > Academia

ODBORNÉ PUBLIKACE Z NAKLADATELSTVÍ ACADEMIA

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

JAN MACEK, JOSEF DVOŘÁK, LADISLAV TRAXLER, VÁCLAV ČERVENKA
NOČNÍ MOTÝLI I.
Motýli a housenky střední Evropy

První díl atlasu motýlů a housenek má sloužit nejen odborné veřejnosti, ale i amatérským entomologům, kteří mají zájem prohloubit si znalosti o těchto zajímavých živočiších. Klíč k určování jednotlivých druhů obsahuje nákresy i fo­tografie, popisy a zák­ladní informace o rozšíření či způsobu života dospělců i housenek.

IVANA MARKOVÁ
DIALOGIČNOST A SOCIÁLNÍ REPREZENTACE
Dynamika mysli

Publikace profesorky psychologie Ivany Markové se zabývá teorií sociálního poznání založené na dialogičnosti a teorii sociálních reprezentací. Je jedinečná tím, že spojuje koncept dialogu se sociálním poznáním, a tudíž je přínosná nejen pro sociální psychologii, ale i pro ostatní sociální a humanitní vědy.

IVO KRAUS
FYZIKA OD THALÉTA K NEWTONOVI
Kapitoly z dějin fyziky

Hlavním objektem zájmu této publikace je fyzika od svých antických počátků až do doby velikána fyziky Isaaca Newtona. Autor představuje nejvýznamnější myslitele a fyziky, kteří svou prací dějiny této vědy zásadně ovlivnili a bez nichž by lidstvo bylo ochuzeno o zásadní objevy a poznatky.

JIŘÍ HORÁK, LADISLAV KRLÍN, ALEŠ RAIDL
DETERMINISTICKÝ CHAOS A PODIVNÁ KINETIKA
Vztah determinismu a náhody vzbuzuje už od doby Newtona a francouzských encyklopedistů vášnivé diskuse mezi filozofy, vědci i teology. Ukazuje se, že teorie deterministického chaosu má co říci i v těchto oborech a že má smysl se touto hraniční vědou mezi matematikou a fyzikou zabývat.

JANA PLESKALOVÁ (ED.)
KAPITOLY Z DĚJIN ČESKÉ JAZYKOVĚDNÉ ­BOHEMISTIKY
Publikace je výsledkem badatelského úsilí poměrně početného autorského kolektivu. Podává relativně komplexní pohled na vývoj lingvistického myšlení bohemistického, a zaplňuje tak mezeru v našich znalostech o jazykovědné bohemistice jako vědním oboru.

HANDRIJ HÄRTEL, VÁCLAV CÍLEK, TOMÁŠ HERBEN, ANDREW JACKSON, ­RENDEL WILLIAMS (ED.)
SANDSTONE LANDSCAPES
Na anglicky psané knize se podílelo více než 100 autorů, převážně z Evropy. Věnuje se unikátnímu přírodnímu fenoménu: pískovcovým skalním městům. Pískovce jsou nepřehlédnutelným krajinotvorným prvkem a v české (středoevropské) krajině hrají významnou roli.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V ÚNORU 2008

  1. Darwin, Ch. – O vzniku druhů přírodním výběrem
  2. Elkins, J. – Proč lidé pláčou před obrazy
  3. Horák, J., Krlín, L., Raidl, A. – Deterministický chaos a podivná kinetika (s podporou AV ČR, ÚFP AV ČR a grantů Akademie věd)
  4. de Saussure, F. – Kurs obecné lingvistiky
  5. Klicperová-Baker, M., Feirebend, I. K. a kol. – Demokratická kultura v České republice, Občanská kultura, étos a vlastenectví ze srovnávacího pohledu

Tituly ostatních nakladatelů:

  1. Jeřábek, M. – Za silnou střední Evropu. Středoevropské hnutí mezi Budapeští, Vídní a Brnem v letech 1925–1939, Dokořán
  2. Hvížďala, K., Švejnar, J. – Kam kráčíš Česko?, Rybka Publishers
  3. Sak, R. – Co čte a nač myslí historik, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  4. Hradil, R. – Rokytka. Putování k pramenům, Fabula
  5. Bůžek, V., Král, P. (ed.) – Paměť urozenosti, NLN

Knihkupcův tip: Blažek, P. (ed.) – A nepozdvihne meč. Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989, Academia (za podpory Grantové agentury AV ČR)

Soňa Janovcová,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské nám. 34, Praha 1,
www.academia.cz