ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > březen  > Další obsah

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Obrázek k článku 


Pražská skupina Společnosti pro vědu a umění
Vás srdečně zve
ve čtvrtek 10. dubna 2008 na setkání se spisovatelem Romanem Rážem.

Posezení se koná od 17:00 hod. v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1,
místnost č. 206, 2. patro. Vstup volný.


Studium Europy Wschodniej UW
vyhlásilo 8. ročník konkurzu na 25 stipendií pro uchazeče z postkomunistických zemí na dvouleté studium otázek střední a východní Evropy od 1. října 2008 do 30. června 2010.

Zároveň Varšavská univerzita vyhlásila 18. ročník Východní letní školy
ve dnech 1.–21. července 2008.
Přednášet budou profesoři z Velké Británie, České republiky, ­Německa, Polska, Maďarska, Itálie a USA.

Podmínky konkurzu a další informace naleznete na www.studium.uw.edu.pl.


Ředitel Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.,
vypisuje konkurz na obsazení místa vědeckého pracovníka.

Požadavky: v době nástupu do pracovního poměru ukončené doktorské studium nebo vědecká hodnost v oboru matematika nebo příbuzném oboru, předpoklady pro samostatnou vědeckou práci v oblasti základního výzkumu, ­jazykové znalosti; tuzemská nebo zahraniční praxe vítána.
Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2008.
Přihlášku s níže uvedenými přílohami pošlete v elektronické podobě na mathinst@math.cas.cz a zároveň poštou na adresu:
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.,
sekretariát ředitele
Žitná 25, 115 67 Praha 1

K přihlášce je nutno připojit:

  1. odborný životopis uchazeče;
  2. popis matematické orientace uchazeče a stručný nástin jeho budoucího zaměření;
  3. tři doporučující dopisy, z toho nejvýše jeden z MÚ AV ČR, v. v. i., a nejvýše jeden ze stávajícího pracoviště uchazeče; ­oslovené osobnosti zašlou doporučující dopisy přímo na adresu MÚ AV ČR, v. v. i.;
  4. pokud uchazeč nemá ukončeno doktorské studium, je třeba uvést, do kdy bude ukončeno (nejzazší termín pro ukončení studia je k prvnímu dni pátého měsíce následujícího po uzávěrce přihlášek, tj. 1. září pro přihlášky podané do dubnové uzávěrky a 1. února následujícího roku pro přihlášky podané do zářijové uzávěrky);
  5. dále je možno přiložit ostatní relevantní informace (např. pozvání k přednáškám na konferencích, ­zahraniční pobyty, doložený ohlas vlastní vědecké práce atp.).

Případné dotazy týkající se konkurzu rádi zodpovíme na mathinst@math.cas.cz.


Učená společnost České republiky, o. s.
si Vás dovoluje pozvat na přednášku

prof. RNDr. Václava Hořejšího, CSc.,

Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém

Přednášku uvede a diskusi bude řídit prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc.,
člen Učené společnosti České republiky, o. s.

Přednáška se koná v úterý 8. dubna 2008 od 15:00 hod. v místnosti č. 206
budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1.


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,

si Vás dovoluje pozvat na přednášky
z Cyklu zvaných přednášek na ÚOCHB/The IOCB Invited Lecture Series.

19. května 2008 od 10:00 hod.:
Lessons from Chemical and Biological Investigations of Peptides Built from Homologated Proteinogenic Amino Acids
prof. Dieter Seebach
(Laboratory of Organic Chemistry, ETH, Zürich, Švýcarsko)

27. května 2008 od 10:00 hod.:
Theoretical Studies of the Schizophrenic Effects of Geminal Fluorination on Organic Reactions: Explanations and Predictions
prof. Wes Borden
(Department of Chemistry, University of North Texas, Denton, Texas, USA)

Přednášky se konají v přednáškovém sále Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.,
­Flemingovo náměstí 2, Praha 6.

Bližší informace: RNDr. Irena G. Stará, ÚOCHB AV ČR, tel.: 220 183 315, e-mail: stara@uochb.cas.cz