ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > březen  > Obálka

NECHVALNÉ VÝROČÍ ÚNORA 1948

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

V rámci cyklu České křižovatky evropských dějin uspořádal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ná­rod­ním archivem, Úřadem vlády České republiky a Historickým ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě ve dnech 25.–27. února 2008 mezinárodní konferenci 1948 – Únor v Česko­slovensku: Nástup komunistické totality a pro­měny společnosti. Konference v Lichtenštejn­ském paláci se zaměřila nejen na reflexi dlouhodobých proměn společnosti, které za­příčinila čtyřicetiletá destrukce demokracie, ale i na prezentaci nových poznatků. "Potřebujeme co nejlepší analýzu toho, k čemu a proč u nás došlo před šedesáti lety. Dlužíme to tehdejším pamětníkům, sami sobě a pře­dev­ším našim dětem a vnukům, kteří komu­nismus nepoznali," uvedl ve své zahajovací řeči premiér ČR Mirek Topolánek.

Čtyři hlavní okruhy konference zněly Únor 1948 a jeho bezprostřední důsledky (popis systémových proměn, jež umožnily sovětizaci Československa na počátku 50. let), Cesta k represi a perzekuci (výsledky bádání o for­mách a nástrojích komunistické represe a per­zekuce, jež vedly k likvidaci politických stran, občanské společnosti a církví), Protikomu­nis­tický odboj a další formy protirežimního od­poru a opozice (třetí odboj, emigrace a exil) a Spo­lečnost po únoru 1948 (dopad ko­mu­nistického režimu na strukturu české spo­lečnosti z hlediska sociálního a ekonomického vývoje). "Historické zkoumání toho, co zname­ná únorový převrat 1948 v Československu, zůstává i nadále komplexem různých témat. Na únorové události se můžeme dívat z různých úhlů jednotlivých událostí, avšak jedině ve spolupráci mezinárodní historické veřejnosti s dalšími odborníky můžeme obraz února 1948 dovést do hlubších souvislostí," zdůraznil doc. Jiří Kocian z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Lsd