ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > listopad  > Z Bruselu

Human Frontier Science Program

Evropská komise uspořádala 11. června 2013 v Bruselu mezivládní konferenci k vytvoření nového tříletého rozpočtu určeného Programu pro hraniční živé vědy (Human Frontier Science Program ), který je jediným globálním programem orientovaným na financování hraničního výzkumu ve vědách o živé přírodě a komplexních biologických systémech.

21_1.jpg


Mezinárodní program spravuje Organizace pro HFSP, jež sídlí ve Štrasburku; zahájen byl v Japonsku v roce 1989 jako iniciativa zemí G7. Jeho členská základna se postupně rozšiřuje a v současnosti ji tvoří Austrálie, Kanada, členské státy Evropské unie, Indie, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Norsko, Švýcarsko a USA. HFSP podporuje základní výzkum k objasnění sofistikovaných a složitých mechanismů živých organismů a usiluje o využití výsledků tohoto výzkumu ve prospěch lidstva.
Navzdory složité finanční situaci, s níž se potýká mnoho členských států HFSP, byl rozpočet pro období 2014–2016 oproti letům 2010–2013 navýšen; zatímco letošní rozpočet činí 55,7 milionu dolarů, pro rok 2014 jde již o 56,7 milionu dolarů. Program si tak zachovává svou jedinečnost v podpoře inovačního, špičkového a vysoce rizikového základního výzkumu, a to rovněž v souvislosti s posílením mezinárodní spolupráce v duchu vědy bez hranic.
Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn vyzdvihla, že Program pro hraniční živé vědy je inspirací a modelem pro grantové programy financující hraniční výzkum po celém světě včetně Evropské rady pro výzkum (European Research Council). „Od svého založení v roce 1989 umožnil takřka 6500 vědcům realizovat špičkový výzkum ve všech fázích jejich kariéry a vzhledem k úspěšnému průběhu této konference jistě podpoří mnoho dalších badatelů. Program navíc reaguje i na potřeby vlád, které chtějí hraniční výzkum podpořit jako odrazový můstek pro inovace,“ uvedla závěrem konference evropská komisařka.
Vzhledem k celosvětovému charakteru hraničního výzkumu a vynikající pověsti, které se program těší, podpořili aktéři sympozia rovněž rozšiřování členské základny HFSP; otevřené části zasedání se proto zúčastnili pozorovatelé z Brazílie, Číny, Mexika, Jihoafrické republiky a Turecka.
Program pro hraniční živé vědy uděluje tři druhy ocenění, jež se zakládají na posouzení excelence a mezinárodním peer review. Jmenovitě jde o dlouhodobá a mezioborová stipendia usnadňující absolventům doktorského studia začlenění do prestižních laboratoří; ceny profesního rozvoje na podporu postdoktorských výzkumných pracovníků při zakládání první laboratoře; výzkumné granty pro projekty mezinárodních výzkumných týmů složených z nejméně tří zemí. Výraznou konkurenci mezi adepty ocenění potvrzuje i skutečnost, že pouze jeden z deseti žadatelů uspěje. Z předchozích držitelů grantů obdrželo 18 z nich Nobelovu cenu. Z Evropské unie dosud uspělo 2943 vědců (46 % ze všech oceněných).
V roce 2012 získala ocenění v kategorii mladých badatelů dvojice Čechů – Pavel Tomančák, jenž participuje na výzkumu Quantitative modeling of expression pattern evolution in insect development, a Tomáš Grim s projektem The chemistry of visual trickery: mechanisms of egg colour mimicry in parasitic cuckoos.

KAMILA DOSTÁLOVÁ,
stážistka v CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR