ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > listopad  > Ocenění

Státní ceny

Osobnosti české vzdělanosti včetně dvou badatelů z Akademie věd ČR převzali 24. října 2013 na galavečeru v Národním divadle v Praze Státní ceny 2013 a Ceny Ministerstva kultury.

19_1.jpg
Petr Hruška z Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Básník, literární historik a pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR dr. Petr Hruška obdržel Státní cenu za literaturu za básnickou sbírku Darmata (2012), v níž svůj osobitý, věcný a strohý styl využil jak v mimořádně naléhavých a umělecky působivých výpovědích intimních a rodinných, tak v básních, které lze chápat jako výraz zděšení nad směrem, jímž se ubírá soudobá kultura a společnost. Petr Hruška působí v ÚČL od roku 1995; podílel se na rozsáhlých výzkumných projektech: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Dějiny české literatury 1945–1989 či V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Kromě odborných studií a edic (například Dílo Jana Balabána) je autorem monografie Někde tady. Český básník Karel Šiktanc. Paralelně s odbornou prací vzniká i jeho básnické dílo, jež česká literární kritika vysoce oceňuje a má i mezinárodní ohlas. Patří proto k nejvýznamnějším autorům, kteří do literatury vstoupili po roce 1989. Petr Hruška je již čtvrtým členem ÚČL, který Státní cenu za literaturu získal.

19_2.jpg
Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění AV ČR

Historik a teoretik umění a architektury a vysoko­školský pedagog prof. Rostislav Švácha z Ústavu dějin umění AV ČR získal Cenu Ministerstva kultury za jedinečný přínos k poznání a popularizaci moderní a současné architektury a za intenzivní obranu kulturního dědictví. Rostislav Švácha se zabývá především architekturou 17. až 21. století, historií dějin umění a památkové péče. Poté co v letech 1977–1984 pracoval jako samostatný odborný redaktor Nakladatelství Odeon, nastoupil do Ústavu dějin umění AV ČR, kde působí do současnosti. Jeho kariéra vysokoškolského pe­dagoga je spjata s katedrou dějin architektury Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (od roku 1991) a Akademií výtvarných umění v Praze (1992). Profesorem dějin umění se stal v roce 2003. V roce 2006 obdržel Cenu Akademie věd ČR za spoluautorství na publikaci ­Dějiny českého výtvarného umění V (1939–1958). Prof. Švácha je členem Vědecké rady ÚDU AV ČR, redakční rady časopisů Umění a Stavba a domácí rady Klubu Za starou Prahu.
lsd