ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Základní výzkum a jeho aplikace v praxi

V reakci na diskuzi o propojení základního výzkumu s průmyslovými aplikacemi otiskujeme článek o spolupráci Ústavu experimentální medicíny AV ČR se společností EastHORN Clinical Service in CEE, jež podporuje konkurenceschopnost a mobilitu zaměstnanců firmy a přispívá k transferu výsledků výzkumu do praxe.

11_1.jpg
Fota: Archiv ÚEM AV ČR
Pohled do laboratoří Ústavu experimentální medicíny AV ČR

V rozhovoru pro Českou pozici z března 2013 reagoval předseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš na otázku týkající se nedostatečného propojení výzkumu a praxe následovně: „Akademie věd spolupracuje s řadou firem, paradoxně to však nejsou velké, nadnárodní společnosti, ale jde o menší progresivní a velmi inovativní malé až střední firmy, třeba v oblasti biotechnologií.“
Otázka technologické připravenosti Česka v oblasti biotechnologií a moderních terapií je klíčovým bodem mj. i dokumentu Národní ekonomické rady vlády (NERV) a také oblastí, jež se stávají atraktivní pro investice nejen malých firem; jejich výhodou však je, že na nové trendy reagují pružněji.
Obsahem spolupráce společnosti EastHORN, jež působí ve střední a východní Evropě v oboru klinického hodnocení zaměřujícího se na různé indikace medicíny, výzkumu zdravotnických prostředků a biotechnologií již téměř deset let, a Ústavem experimentální medicíny AV ČR, je tzv. moderní terapie (v současnosti používaný souhrnný název pro perspektivní obory buněčné terapie, regenerativní medicíny, tkáňového inženýrství a genové terapie).
Uvedené obory vyžadují stálou potřebu terciárního vzdělávání v souvislosti s klinickým zkoušením a patří mezi per­spektivní obory 21. století jak z hlediska efektivity a kvality moderní léčby pro pacienta, tak z hlediska konkurence-schopnosti firem, jež se přípravou klinických studií zabývají.

11_2.jpg

Připomeňme, že klinická hodnocení musí schválit jednak Evropská léková agentura EMA (v Česku prostřednictvím národního regulátora, Státního ústavu pro kontrolu léčiv – SÚKL) a také etická komise konkrétní nemocnice, případně multicentrická etická komise. Zatímco před vstupem do Evropské unie bylo možné žádat o povolení klinických hodnocení pouze v listinné podobě, po vstupu se harmonizoval i způsob podávání žádostí, který je jednotný pro všechny členské země. Spočívá v dodržování povinné struktury tzv. CTD (Common Technical Document) a v elektronickém zpracování. Jelikož zpracování výsledků výzkumu do podoby žádosti o povolení klinického hodnocení představuje komplexní proces, zabývají se jím podobně specializované smluvně-výzkumné firmy, jako je společnost EastHORN.
Hlavním důvodem spolupráce s ÚEM, významným výzkumným pracovištěm v oboru regenerativní medicíny, jsou odborné kapacity a zkušenosti vědců v oboru klinického hodnocení léčivých přípravků v moderní terapii. V projektu realizovaném v Operačním programu Praha-Adaptabilita plní ústav roli odborného partnera – vědci z ÚEM a spolupracujících pracovišť proškolí pracovníky firmy EastHORN, kteří participují na organizaci klinických zkoušek a přípravě žádostí o povolení klinického hodnocení přípravků moderní terapie s aktuálními výsledky vědy a výzkumu v regenerativní medicíně.
Obsahem projektu Rozvoj podnikatelského prostředí v oboru klinických hodnocení přípravků moderní terapie (březen 2012 až únor 2014) je odborné profesní školení a vzdělávání v oblastech legislativy včetně ochrany duševního vlastnictví, managementu; předpokládá se znalost nových biotechnologií a postupů včetně souvisejících regulatorních pravidel. Uveďme konkrétně vzdělávací bloky: Manažerské a právní základy pro vedení klinického hodnocení přípravků moderní terapie a Odborné biomedicínské aspekty klinických hodnocení přípravků moderní terapie. Na těchto základech se realizuje praktická část projektu ve formě cvičných návrhů modelových klinických studií. Odborníci z EastHORN rovněž absolvují stáž v Inovačním biomedicínském centru ÚEM, které disponuje čistými prostory, jež splňují nejpřísnější kritéria. Navazující individuální vzdělávání zabezpečuje doplňková e-Learningová platforma a blok pro využití Open Source softwaru pro klinická hodnocení – především pokud se uskutečňují ve více centrech (tzv. multicentrická klinická studie), kdy jde o komplexní činnost vyžadující specializovaný software.

11_3.jpg
Ředitel EastHORN MUDr. Aleš Horáček si uvědomuje, že bez účelové podpory ve výši 2,8 milionu korun by jeho společnost nemohla komplexně zajištěný vzdělávací program realizovat. „Spolupráce s Ústavem experimentální medicíny zvyšuje naši atraktivitu u zákazníků a zaměstnance přivádí k vědě a vzdělávání, čímž posiluje jejich mobilitu na trhu práce. Můžeme tak nabídnout know-how firmám podnikajícím v oblasti LMPT (léčivé přípravky moderní terapie), v přípravě a hodnocení klinických studií včetně odborných znalostí specifik moderní terapie, jež nám předali vědci z ústavu a které zvyšují naši konkurence-schopnost,” konstatoval MUDr. Horáček.
Přínos projektu pro Ústav experimentální medicíny vyzdvihla i ředitelka prof. Eva Syková: „Pro námi vyvíjené LPMT jsme získali partnera disponujícího odborně vyškolenými manažery, monitory a administrátory klinických studií, na něž se můžeme s důvěrou obracet, pokud potřebujeme připravit dokumentaci a uskutečnit klinická hodnocení.“

JANA KŘÍŽOVÁ,
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.