ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > listopad  > Obálka

K výročí Cyrila a Metoděje

Slavnostní shromáždění u příležitosti 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v Senátu PČR 22. října 2013 uzavřelo letošní aktivity horní komory Parlamentu ČR k výročí, při němž si česká společnost připomíná přínos misie obou bratrů pro český stát, jeho kulturu, náboženství, písmo a vzdělanost.
Setkání, jež Senát spoluorganizoval s Akademií věd ČR a Zlínským krajem, se zúčastnily význačné osobnosti veřejného života včetně představitelů akademické obce. Jak uvedl předseda Senátu Milan Štěch, odkaz Cyrila a Metoděje není jen striktně náboženský – má rovněž rozměr kulturní a vzdělanostní, a dotýká se tak celé naší společnosti. S jeho názorem souhlasil probošt Kolegiální kapituly Všech svatých Petr Piťha: „Cyrilo-
metodějské oslavy nelze chápat jen jako církevní, neboť věrozvěstové stáli i u počátků naší státnosti.“ Tématu české státnosti se věnovali také další aktéři shromáždění – mj. prof. Josef Žemlička z Historického ústavu AV ČR či vedoucí Katedry politologie Fakulty sociálních studií brněnské Masarykovy univerzity doc. Stanislav Balík, který rozebral vliv cyrilometodějské ideje na církev a politiku v první polovině minulého století. Význam cyrilometodějské misie a posílení duchovní pospolitosti, kterou nesla především za bývalého režimu, vyzdvihl doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu AV ČR.

03_1.jpg
Obě fota: Archiv Senátu PČR
Na slavnostním shromáždění v sídle Senátu Parlamentu ČR vystoupil místopředseda AV ČR Pavel Baran; na snímku dále vrcholní představitelé Senátu: 1. místopředsedkyně Alena Gajdůšková a předseda Milan Štěch.

03_1.jpg
Setkání k cyrilometodějskému výročí v Rytířském sále Valdštejnského paláce
lsd