ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > listopad  > Ocenění

Ceny Akademie věd ČR 2013

Vynikající vědci převzali 2. října 2013 v pražské Lannově vile Ceny Akademie věd ČR. V první kategorii získaly ocenění autorské týmy za výsledky dosažené při řešení vědeckých úkolů a grantových, programových a mezinárodních projektů financovaných AV ČR. V kategorii druhé byli oceněni mladí vědečtí pracovníci do 35 let.

17_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Laureáti cen a představitelé akademických pracovišť, zleva: Daniel Sojka, Marian Karlický, Pavel Baran, Miroslav Bárta, Daniel Horák, Michal Babič, Hana Macková, Zdeněk Plichta, František Šmahel, Pavlína Mašková, Jiří Drahoš, Lenka Bobková, Vojtěch Kyncl, Vít Latzel, Jan Šafanda

Cena AV ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu
1. autorský tým Astronomického ústavu AV ČR
ve složení doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc., a Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D., za vědecký výsledek: Vypracování nového modelu fragmentované magnetické rekonexe slunečních erupcí;
2. autorský tým Ústavu makromolekulární chemie AV ČR ve složení Ing. Daniel Horák, CSc., Ing. Michal Babič, Ph.D., Ing. Hana Macková, Ph.D., Ing. Petr Šálek, Ph.D., a Ing. Zdeněk Plichta za vědecký výsledek: Funkcionalizované magnetické polymerní nano- a mikročástice pro málo invazivní diagnostiku;
3. autorský tým Filosofického ústavu AV ČR ve složení prof. PhDr. František Šmahel (na snímku dole), DrSc., Mgr. Robert Novotný, Ph.D., Mgr. Pavlína Mašková a prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav českých dějin FF UK) za vědecký výsledek: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy (publikace).

17_1.jpg
František Šmahel přebírá ocenění od předsedy Jiřího Drahoše

Cena AV ČR pro mladé vědecké pracovníky do 35 let za vynikající výsledky vědecké práce
1. RNDr. Daniel Sojka, Ph.D., z Biologického centra AV ČR za vědecký výsledek: Trávení krve klíšťaty – ucelený pohled na multi-enzymatický hemoglobinolytický aparát;
2. RNDr. Vít Latzel, Ph.D., z Botanického ústavu AV ČR za vědecký výsledek: Netušená evoluční síla rodičů;
3. PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D., z Historického ústavu AV ČR za vědecký výsledek: Bez výčitek. Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha (monografie).

Více informací o oceněných naleznete zde.

lsd