ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Etnologický ústav a zahraniční Češi

Studium českého vystěhovalectví vždy patřilo k základním výzkumným úkolům Etnologického ústavu AV ČR. Když se po roce 1990 profilovalo řešení některých praktických aspektů fenoménu zahraničních Čechů, pracovníci ústavu se podíleli na projektech přesídlení českých krajanů z černobylské oblasti zasažené jadernou katastrofou do českých zemí nebo později z Kazachstánu, a to například ve spolupráci s Úřadem vlády, Ministerstvem průmyslu a obchodu (dříve ministerstvo hospodářství) či Ministerstvem vnitra. Mnohé expertizy však vznikly i pro další ministerstva (zahraničních věcí, práce a sociálních věcí nebo kultury).

09_2.jpg
Foto: Martin Vlček, Archiv Senátu PČR
Konference v Senátu PČR se zúčastnili i autoři výzkumů v okolních státech.

Na koncepcích směřujících k novým pohledům na zahraniční Čechy a migrace vůbec začal EÚ AV ČR spolupracovat po ustavení Senátu Parlamentu ČR a Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí v druhé polovině devadesátých let. Konferencím v Senátu poskytl odbornou základnu a podílel se na uspořádání mnoha akcí; v posledních letech na sympoziích Krajané a Česká republika, hledání možností k nové otevřené spolupráci (2009), Česko-slovenské vztahy a krajané (2010), Migrace a česká společnost (2011).

09_3.jpg09_4.jpg
Etnologický ústav AV ČR vydal ve spolupráci se Senátem PČR publikace k tématu Česká republika a zahraniční Češi.

Na přelomu září a října 2013 se pod záštitou místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky uskutečnila konference Nová emigrace z České republiky po roce 1989: Náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací, vznik moderních diaspor a transnacionálních společností. Hlavním cílem bylo ozřejmit zájmy příslušníků české diaspory, kteří migrovali po roce 1989. Účastníci hledali především odpovědi na otázky související s jejich kulturními i hmotnými či dokonce existenčními zájmy, v nichž hrají důležitou roli intenzivní kontakty se společností České republiky. Následovalo porovnání se situací migrantů z jiných zemí, kde je zájem o návratovou politiku státu podstatně rozvinutější. Konference se zúčastnili i autoři výzkumů v sousedních zemích: Německa, Polska, Slovenska a Maďarska. Vedle pracovníků EÚ (ředitele ústavu doc. Zdeňka Uherka, dr. Nadi Valáškové, dr. Hany Červinkové a dr. Stanislava Broučka) vystoupili představitelé odpovědných ministerstev (vnitra, zahraničních věcí, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, školství mládeže a tělovýchovy), Úřadu vlády ČR, Mezinárodní organizace pro migraci a zahraniční Češi z Francie, USA, Austrálie, Německa, Rakouska, Švýcarska a Srbska.
Výměna poznatků přinesla významný podnět k propracovávání návratové politiky, která by zatraktivnila zájem krajanů o návrat do České republiky.
Smyslem uskutečněných konferencí je posunout výměnu názorů mezi představiteli politické sféry a státní správy, dobrovolnými organizacemi, zahraničními Čechy i odbornou veřejností do oblasti reálných řešení konkrétních problémů. Ze sympozia proto vzešel návrh k projednání v Senátu PČR na vytvoření Informační sítě k návratové politice vlády ČR a návrh na následné zřízení mezirezortního orgánu pro migrace při Úřadu vlády ČR. Dohled nad jejich prosazením v senátních instancích přijal za své předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí senátor Tomáš Grulich. Konferenční příspěvky vyjdou v rozšířeném rozsahu v publikaci EÚ AV ČR.

STANISLAV BROUČEK,
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.