ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 9. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 24. října 2013:

Schválila

  •  Statut cen Akademie věd ČR a Jednací řád komisí pro udělování cen AV ČR,
  •  provedení závěrečného hodnocení ukončených výzkumných záměrů pracovišť AV ČR řešených v letech 2007–2013,
  •  souhrnnou zprávu o vyhodnocení programu Nanotechnologie pro společnost,
  •  Statut a Jednací řád Komise Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory ­postdoktorandů na pracovištích AV ČR,

Jmenovala

  •  Ing. Pavla Jungmanna (Odbor podpory vědy Kanceláře AV ČR) tajemníkem Komise Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory post­doktorandů na pracovištích AV ČR,
  •  Kateřinu Křížovou (Odbor podpory vědy Kanceláře AV ČR) tajemnicí Rady programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,
  •  Radu pro správu akademických webů AV ČR ve složení: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Akademická rada AV ČR) – předseda; členové: prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (Akademická rada AV ČR), Ing. Leoš Horníček, Ph.D. (Kancelář AV ČR), Mgr. Marina Huž­várová (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Mgr. Miroslava Klímová (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Daniel Kozák, DBA (Kancelář AV ČR), prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Akademická rada AV ČR), Marta Macálková (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Ing. Jan Martinek (Kancelář AV ČR), PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (Akademická rada AV ČR), Ing. Michal Salaj (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), PhDr. Kateřina Sobotková (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.), Bc. Karina Uherková (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.); Mgr. Lucie Krzyžanková (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) – tajemnice.

Vzala na vědomí

  •  informaci o podpoře výzkumu, vývoje a inovací ze zdrojů EU ve finančním období 2014–2020.