ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > listopad  > Ocenění

Stipendia UniCredit Bank

20_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva: Vítězslav Jarý, místopředseda Akademické rady Jan Šafanda, Matěj Kudrna, ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Jan Řídký, Denis Gorbunov, předseda představenstva UniCredit Bank Jiří Kunert a Tomáš Burian

S úmyslem podpořit rozvoj základního výzkumu předal předseda představenstva UniCredit Bank Czech Republic Ing. Jiří Kunert čtveřici talentovaných doktorandů z Fyzikálního ústavu AV ČR stipendia ve výši 100 000 korun. Ocenění studenti – Ing. Vítězslav Jarý, Mgr. Matěj Kudrna, Ing. Denis Gorbunov a Ing. Tomáš Burian – převzali stipendia 3. října 2013 v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze za účasti místopředsedy Aka­demické rady AV ČR dr. Jana Šafandy a ředitele ústavu doc. Jana Řídkého.

20_1.jpg

Za příjemce podpory si UniCredit Bank vybrala FZÚ, protože s tímto pracovištěm spolupracuje již několik let jako s uživatelem svých finančních služeb, a to především v souvis­losti s rozsáhlým projektem ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy. Po diskusi s vedením ústavu se rozhodla podpořit nadějné mladé vědce. Při ceremoniálu v této souvislosti Jiří Kunert poznamenal, že výsledky českého výzkumu jsou velmi dobré, avšak v zahraničí si jich společnost váží více než u nás. Peníze, jimiž UniCredit Bank podporuje talentované vědce, se podle něj vrátí v podobě zmíněných úspěchů v bádání.

red